Savjet za građansku kontrolu rada policije, u sastavu Jovan Poleksić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i mr Branislav Radulović, na 19.toj sjednici, održanoj u Podgorici, dana 19. aprila 2012. godine, razmatrao je, na inicijativu svog člana, slučaj zabrane javnog okupljanja planiranog od strane nevladine organizacije “Broj 19” i nakon pribavljenje zvanične dokumentacije i sprovedene rasprave usvojio sljedeći
ZAKLJUČAK

1. Savjet za građansku kontrolu rada policije, na sopstvenu inicijativu, cijenio je preduzimanje službenih radnji prilikom zabrane javnog okupljanja – memorijalnog marša Bijelo Polje – Tomaševo – Šahovići – zakazanog za 10.11.2011. godine a kojim je nevladina organizacija “Broj 19” namjeravala da obilježi 87. godišnjicu stradanja lokalnog bošnjačkog i muslimanskog stanovništva.

2. Savjet je upoznat da je Upravi policije podnijeta prijava o održavanju ovog javnog okupljanja dana 14.10.2011. godine kao i da su građani mjesnih zajednica Pavino Polje i Tomaševo, tri dana prije zakazanog okupljanja ove nevladine organizacije, tačnije 07.11.2011. godine policiju obavijestili o održavanju javnog skupa, kao reakcije na ranije zakazano okupljanje nevladine organizacije “Broj 19”, istog dana i na gotovo istoj lokaciji.

3. Savjet je zvanično obaviješten da je istog dana, 07.11.2011. godine, kada je grupa građana iz navedenih mjesnih zajednica podnijela obavještenje o održavanju kontra javnog okupljanja Uprava policije sačinila bezbjednosnu procjenu za oba planirana javna okupljanja i donijela rješenje o zabrani okupljanja zbog postojanja “stvarne opasnosti da bi održavanjem ovog javnog okupljanja bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine i da bi došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu”. Rješenje o zabrani okupljanja dostavljeno je istog dana, u kasnim večernjim satima, predstavniku nevladine organizacije “Broj 19”. Rješenje o zabrani javnog okupljanja istog dana dostavljeno je i predstavniku građana mjesnih zajednica Pavino Polje i Tomaševo koji su planirali održati okupljanje kao znak reakcije na javni skup navedene nevladine organizacije. Savjet je konstatovao da organizatori planiranih javnih okupljanja nisu izjavili žalbu protiv policijskih rješenja o zabrani istih.

4. Savjet podsjeća da Ustav Crne Gore, u članu 52, jamči slobodu mirnog okupljanja, bez odobrenja, uz prijethodnu prijavu nadležnom organu kao i da se, istim članom, sloboda okupljanja može samo privremeno ograničiti, iz Ustavom predviđenih razloga, ali nikako zabraniti.

5. Pri razmatranju ove problematike Savjet je imao u vidu i praksu Evropskog suda za ljudska prava, kroz čiju jurisprudenciju su razvijeni određeni standardi zaštite prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, kao i pitanje pozitivnih obaveza države u pogledu ometanja ovog prava od strane eventualnih protivdemonstranata.

6. Savjet uvažava sačinjenu bezbjednosnu procjenu u vezi planiranih javnih okupljanja ali istovremeno ukazuje da treba voditi računa da predmetna rješenja o zabrani mirnog okupljanja ne osporavaju Ustavom garantovana prava i slobode.

Sa tim u vezi Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova pozivaju se da doprinesu boljoj praksi poštovanja ljudskih prava i sloboda u skladu sa međunarodnim standardima jer bi ustanovljavanje i tolerisanje prakse kontra okupljanja, i zabrane svih okupljanja tim povodom, ozbiljno moglo uskratiti garantovano pravo na slobodu okupljanja i udruživanja, stoji u informaciji za medije Savjeta za građansku kontrolu rada policije koju uje potpisao predsjednik Jovan Poleksić.

www.bosnjaci.net