Nevladino udruženje “Broj 19” osnovano je polovinom 2010.godine, tj. u mjesecu Redžebu 1431.h., sa ciljem promovisanja i afirmacije vjerskog, kulturnog i istorijskog nasljeđa crnogorskih građana islamske vjeroispovijesti kao autohtonog evropskog naroda, kao i revitalizacije i očuvanja vjerske i kulturne baštine i međusobnog upoznavanja I dijaloga uz širenje kulture, mira, tolerancije, razumijevanja i suživota među narodima, vjerama i kulturama u Crnoj Gori i šire.
Djelatnost Udruženja je naučno-istraživačko angažovanje u oblasti revitalizacije i očuvanja vjerskog i kulturnog identiteta crnogorskih građana islamske vjeroispovijesti (promocije knjiga, okrugli stolovi, tribine, izložbe…) kao i aktivnosti na humanitarnom planu bez obzira na rasu, pol, vjeroispovijest kako u Crnoj Gori tako i van nje.

Iako muslimani u Crnoj Gori čine respektabilan broj stanovništva koji i de facto i de iure odlučuje o sudbini države u kojoj žive, njihov položaj je vrlo nezavidan. Podijeljeni na više nacionalnosti (Bošnjaci, Muslimani, Albanci, Crnogorci islamske vjeroispovijesti, Turci, Romi… neopredijeljeni…) kao i po političkoj pripadnosti tj. opredijeljenosti, prisutne su i podjele “za ” i “protiv” Sandžaka … Sve navedeno je u drugom planu ako se ima u vidu Kur’anski imperativ “svi muslimani su braća”.
Činjenica je da muslimani u Crnoj Gori ne poznaju svoju istoriju. Što je posebno zabrinjavajuće, ne pokazuju želju ni da je nauče. Pogotovo ako se ima u vidu da narod koji ne zna svoju prošlost ne može sagledati ni svoju budućnost. A istorija se ponavlja pa nam se tako svakih pola vijeka dešava novi genocid :Šahovići, Foča , Srebrenica….

Osim fizičkog uništavanja, našem narodu se uništava pamćenje i njegova istorija. Dovoljno je pogledati u kakvom stanju je ono što je ostalo od vakufske imovine, preostali sakralni objekti, rijetka preostala mezarja… Nepotrebno je podvući da nijedno mjesto u Crnoj Gori nema sačuvanu staru čaršiju! Da li je to slučajno? Činjenice govore da nije. Zabrinjavajući su podaci koji govore o daljem uzurpiranju vakufa i neadekvatnoj borbi za povraćaj oduzete imovine. U rijetkim slučajevima obnove preostalih vakufskih objekata radi se najčešće nestručno i neplanski pa se npr. viševjekovne džamije prekrivaju tegolom, ugrađuje se eloksirana bravarija, postavljaju spušteni plafoni od rigipsa…
Naš narod je neorganizovan i u beznađu. Neophodno je da dođe sebi, da ponosno podigne glavu i da se izbori za svoja prava.
NVU “Broj 19” će u budućem periodu pokušati da tome da svoj skromni doprinos, nadajući se odzivu i svih ostalih kojima je dosta podjela i bavljenja samima sobom.

“BROJ 19”- Crna Gora
“NUMBER 19”- Montenegro
“RAKAM 19”- Karadağ
“NUMERA XIX”- Doclea
Bar, Mila Boškovića 18
+382 69 037 216