Vakuf je vjerska zadužbina koja ima status svetinje u svakoj religiji i stoga: neshvatljivo je da, nakon toliko vjekova do danas nije prezentirana istina o autoru ovog monumentalnog djela? Makar da se njegovo ime nađe na turističkoj tabli odmah pored mosta? Ne damo svetinje! O raščišćavanju i obilježavanju starog mezarja možda bi više mogli da kažu predstavnici Islamske zajednice u Crnoj Gori?

Zahvaljujući prof Ibrić Seadu koji je preveo natpis sa tariha na Starom mostu na Žabljaku Crnojevića (prvoj crnogorskoj prijestonici), saznajemo da je vakif-zadužbinar istog Žabljačanin Omer aga, sin Husejn age, 1135 Hidžretske godine (1722/23. godine po Gregorijanskom kalendaru).

U neposrednoj blizini mosta nalaze se ostaci starog muslimanskog groblja i džamije kao i dva turbeta (ali su toliko zarasli u draču i drveće da im je nemoguće prići).

Prijevod natpisa sa tariha na Starom mostu na Žabljaku Crnojevića:

Vlasnik dobrog i lijepog djela Žabljačanin Omer-aga sin Husejin-agin, za dušu njegovu el-Fatiha. 1135. godine.