SARAJEVSKI UNIVERZITET Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava objavio potresno svjedočenje o jednom vremenu i sudbini imena koje nosimo u knjizi “Gdje sunce ne grije” autora Ibrahima Čikića. Radi internacionalizacije slučaja Ibrahima Čikića i montiranih političkih procesa koji se protiv njega i Vijesti godinama vode u Crnoj Gori Sarajevski Univerzitet Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo izdao dopunjeno treće izdanje DOKUMENTARNE knjige “Gdje sunce ne grije”.

Povodom izlaska Čikićeve knjige akademik Prof. dr. Smail Čekić je izjavio: “Autentično i potresno svjedočenje Ibrahima Čikića o svom vlastitom bolnom i teškom stradanju, kao i zločinima nad drugim Bošnjacima (u Crnoj Gori), međunarodnim humanitarnim pravom zaštićene nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve, predstavlja nedvosmislene dokaze o postojanju jasno prepoznatljivih elemenata zločina genocida, definisanih i utvrđenih Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida, a izvršenih s namjerom da se u cjelosti ili djelimično istrijebi pomenuta grupa. Pored subjektivnih (mentalnih) elemenata genocida (mens rea), Ibrahim Čikić pruža uvjerljive dokaze i o provođenju objektivnih elemenata genocida (actus reus). Naime, očigledno je riječ o dva objektivna zločina genocida, odnosno radnje koje predstavljaju genocid. O tom zločinu i teškim fizičkim i psihičkim povredama nevinih Bošnjaka, autohtonog evropskog naroda, zbog njihove nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti, kao i o jednom prostoru, vremenu, ljudima i neljudima, autentično i potresno svjedoči knjiga “Gdje sunce ne grije” autora Ibrahima Čikića, koja ima DOKUMENTARNI karakter IZUZETNO značajne vrijednosti”.

Povodom izlaska trećeg dopunjenog izdanja knjige autor Ibrahim Čikić kratko je prokomentarisao ovaj značajan događaj: “Zločini protiv čovječnosti ne zastarijevaju. Na potezu je Vrhovni državni tužilac za ratne zločine u Crnoj Gori!”
Promocija knjige zakazana je sredinom ovog mjeseca u Luxemburgu i Amsterdamu.