Višedecenijsko ignorisanje otuđivanja vakufske imovine, vidljivo na svakom koraku (ko hoće da vidi), ne predstavlja odgovornost samo Islamske zajednice , tj. njenog rukovodstva, već svih nas. Poslovična pasivnost i nezainteresovanost, tako karakteristične osobine našeg naroda, ne mogu biti alibi za sve ono što se dešava s tim u vezi. Tokom proteklih godina, pokušavali smo da, ukazujući na sraman odnos prema vakufskoj imovini kroz niz slučajeva, probudimo interesovanje kod ljudi, kako muslimana, tako i ostalih građana Crne Gore. Nijesmo sigurni koliko smo uspjeli u tome. Naravno, to nas nije obeshrabrilo niti uticalo na čvrstu riješenost da se i dalje angažujemo na tom planu.

S tim u vezi, nedavno smo obišli Stari Bar, lokaciju kod pijace i starobarskog parkinga, sagrađenih na vakufskom zemljištu. Pijaca se nalazi na dijelu starog muslimanskog groblja, u šta smo se mogli uvjeriti prilikom njene rekonstrukcije, kada je pronađeno više ljudskih skeleta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tada smo se obratili na više adresa (Uprava za zaštitu kuturnih dobara, Istorijski institut, opština Bar, mediji…), zahtijevajući obustavu radova dok stručne ekipe ne utvrde o čemu se radi i, nakon toga, preduzmu adekvatne mjere. Nažalost, niko nije reagovao a posjetioci starobarske pjace i dalje mogu nesmetano gaziti po kostima njihovih davno preminulih sugrađana. Delegaciji Evropske unije, koja je bila glavni sponzor rekonstrukcije ove pijace, obratili smo se interesujući se da li su upoznati s tim da su prilikom iskopavanja pronađeni ljudski posmrtni ostaci i zamolili ih da nam objasne kakva je praksa razvijenih evropskih zemalja u takvim slučajevima. Odgovor još uvijek nijesmo dobili…

Preko puta starobarske pjace izgrađen je potporni zid nad kojim se nalazi parking. U ovom zidu otkrili smo više ugrađenih nišana, muslimanskih nadgrobnih spomenika. I sa tim slučajem smo ranije upoznali javnost, ali niko nikada nije ništa preduzeo. Pa čak ni Islamska zajednica čije sjedište je do juče bilo preko puta.

Nedavno smo pokušali da par ovih nišana obilježimo i ukažemo da se radi o nepravedno oduzetoj vakufskoj imovini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadužbine su, kao što je poznato, neotuđive i zaštićene u svakoj religiji. Ali, kod nas…?

Odnos oficijelne Islamske zajednice prema vakufskoj imovini može se vidjeti i na primjeru vakufa na podgoričkoj Murtovini. Trag se može vidjeti na mermernoj ploči iznad ulaza u prostorije Mešihata:

 

Svoje angažovanje na “očuvanju” vakufa, na identičan način ovjekovječili su, svojevremeno, i u barskom Medžlisu:

 

Svako može učiniti nešto u granicama svojih mogućnosti. Fotografišite vakufe, nađite stare fotografije, dokumenta… Zabilježite predaje o vakufima, legende… Šaljite nam svoja saznanja. Sačuvajmo vakufe od zaborava.