U organizaciji NVO “Broj 19”, u velikoj Sali Opštine Bar u nedjelju 22.januara o.g. održano je veoma posjećeno predavanje prof.Mr Safeta Kuduzovića iz Bosne i Hercegovine.Tokom svog izlaganja, koje je nosilo naziv “O razumom obdareni” (ajet-rečenica koja se u Kur’anu pominje na više mjesta), profesor Kuduzović je veoma nadahnuto govorio o posljednjem Božjem poslaniku Muhammedu a.s. kao i o brojnim dokazima njegovog poslanstva- dokazima koji nijesu ostavili ni najmanje sumnje u ljudskim srcima. Samim tim, ne treba da čudi što najveći kršćanski i židovski učenjaci primaju islam dok, s druge strane, nijedan islamski učenjak nije promijenio svoju vjeru!
Takođe je naglasio da čak i kada ne bi postojao džennet/raj i džehennem/pakao,treba živjeti u skladu sa Kur’anskom Uputom jer to znači živjeti plemenito i dostojanstveno. Imperativ muslimanima je da se moraju opredijeliti i čvrsto držati Allahovog užeta, jer nema alternative u življenju islama. Na kraju predavanja, prisutni posjetioci su mogli postavljati pitanja na koja im je prof. Kuduzović odgovarao bez uvijanja (o “vehabijama”, pokrivanju žena, liječenju Kur’anom, o misticizmu).