„Bijela se nalazi u hercegnovskoj općini i jedno je od najljepših sela u Boki Kotorskoj. Od 1482. do 1684. godine bila je pod turskom upravom i za to vrijeme u njoj je živilo više muslimanskih porodica koje su ovdje i u okolini imali svoje kuće, kule i posjede.

U Bijeloj je za turske uprave sagrađena džamija i mekteb uz nju. Ne zna se kada je podignuta a bila je zadužbina Ibrahimagića. Osman-aga Ibrahimagić, kapetan, bio je 1687. godine zapovjednik Novog. On je u Zadvarini imao dvorac čije se ruševine i danas vide. Ne zna se gdje je džamija bila locirana i ko ju je i kada srušio. Uz nju se je, sigurno, nalazilo groblje s nišanima koji su prilikom rušenja džamije uništeni.“ (Petar Šerović: „Bijela u Boki Kotorskoj, starine i porijeklo stanovništva“)

Prema svjedočenju nekolicine mještana poodmakle starosne dobi (Branko Vuković, g-đa Krivokapić), iz naselja Zadvorina u Bijeloj, na prostoru gdje se još uvijek mogu vidjeti ostaci ruševina nalazila se džamija sa do pola srušenom munarom. Kasnije su i ostaci te munare srušeni.

Ove ruševine su zarasle u šipak i draču i jedva se mogu nazrijeti oblici nekadašnje građevine.

Toponim ‘Zadvorina’ je sasvim izvjesno dobio ime po dvorcu Osman-kapetana, a mještani su taj prostor među sobom oduvijek nazivali ‘Džamija’. Između tog zdanja i kuće Sava Krivokapića koji je tu doselio iz Cuca, prolazi put koji je prošao kroz parcelu koja je pripadala džamiji, a i u katastru se može vidjeti da pripada istoj cjelini (parcele 377/2 i 92/2). U katastarskoj evidenciji se navodi da je u pitanju „Ruševina porodične stambene zgrade“, a kao godina izgradnje „1994.“?! Na licu mjesta se može vidjeti da navedeno sasvim sigurno ne odgovara činjeničnom stanju, a ne slaže se ni navedena površina objekta od 30 m. kv.! O „nasljeđu“ kao osnovu sticanja prava svojine, bilo bi suvišno komentarisati.

Ono što bi u vezi sa gore navedenim trebalo preduzeti jeste da se Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori što prije zvanično angažuje po ovom pitanju na način što će se obratiti nadležnim institucijama (Opština Bijela, Katastar, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Istorijski institut…) i, nakon stručnih nalaza i mišljenja, zahtijeva povraćaj imovine u posjed legitimnog vlasnika!

Do tada, situaciju u okolini budno nastavlja da motri pas-čuvar, čija kućica je postavljena upravo na pomenutom posjedu!

16.6.2013.g./7.Ša’ban 1434.H.