Mirsad Kurgaš je vlasnik Zlatarsko-optičarske radnje „Mirza“ u Baru, u ul. Mila Boškovića H-13, već preko 15 godina. Aktuelni poslovni prostor, površine 12 kv.metara, je u trenutku kupovine imao i postavljenu tendu koja je u proteklom periodu dotrajala, što zbog starosti a što zbog neuviđavnih komšija i brojnih golubova, pa je ista prije dva mjeseca zamijenjena.

Vodeći računa o estetici i eksterijeru zgrade, postavljena je montažno-demontažna tenda, na metalnoj konstrukciji u sklopu kovane bravarije na poslovnom prostoru, sa imitacijom crijepa sličnom nadstrešnici iznad ulaza u zgradu. Time je saniran uticaj komšija koji iz svojih stanova bacaju opuške i druge otpatke, kao i golubova koji svojim izmetom nerijetko pogađaju vlasnika posl. prostora i posjetioce.

Takođe je svedena na minimum opasnost da otpadajući komadi fasade nekog ugroze. Međutim, istog dana su stigli službenici Komunalne policije po prijavi da se gradi nadstrešnica od čvrstog materijala! Nakon konstatovanja činjeničnog stanja i sačinjenog zapisnika, uslijedile su brojne prijave od strane Komunalne policije, zaključno sa nalogom za prinudno uklanjanje tende!

Ovakva ekspeditivnost Komunalne policije bi bila zadivljujuća, da lična iskustva nijesu sasvim drugačija: njihova reakcija je izostala i kada je u zajedničkim prostorijama zgrade u ul. M. Boškovića 18, nivo fekalija dostizao nivo preko 1,5 m a i kada je gorjela elektro-instalacija u zgradi, čime je bila životno ugrožena bezbjednost stanara. O slučajevima kada je voda iz komšijskih stanova godinama uništavala privatno vlasništvo drugih da i ne govorimo!

Dragutin Niković je podnio prijavu da je, kako je već navedeno, tenda urađena od čvrstog materijala i narušava estetski izgled, kao i da ugrožava bezbjednost s obzirom da se nalazi ispod njegovog stana. Kada je dotični, putem telefona, zamoljen za objašnjenje zašto nije neposredno ukazao komšiji na neslaganje sa tendom, isti je arogantno konstatovao da mu „smeta i da se tenda ukloni“. Iznenađenje je bilo neminovno, pogotovo što je dotični prethodno dao saglasnost da M. Kurgaš postavi klima- uređaj na zidu njegove terase i da u proteklom periodu među njima nije bilo nikakvih nesuglasica. Prema raspoloživim informacijama, D. Niković već duže vrijeme svoj stan izdaje stranom državljaninu koji, uzgred, nije imao nikakvih primjedbi zbog tende.

S obzirom da se u Prijavi Komunalnoj policiji predstavlja kao legalista, provjerili smo da li je D. Niković u Poreskoj upravi podnio odgovarajuću prijavu i, nažalost, ustanovili da nije. Kao ekonomista od karijere, direktor niza uglednih barskih preduzeća kao i član nekih Upravnih odbora, sigurno je trebao znati kriminalnu pozadinu tog svog propusta! Njegove poslovne i partijske veze, kao i činjenica da ima bliskog srodnika u rukovodstvu Komunalne policije, vjerovatno nijesu bile presudne u nevjerovatnoj ažurnosti barskih komunalnih policajaca po pitanju sporne tende!? Međutim, iz slijeda potonjih događaja može se zaključiti da je D. Niković samo statista koji je trebao da učestvuje u realizaciji određenog scenarija.

Naime, sporna tenda (po priznanju i službenika Komunalne policije, naravno nezvanično) nije narušavala izgled zgrade, već naprotiv! O tome svjedoče i fotografije. Osim toga, stan D. Nikovića se proteže na obje strane zgrade pa je očigledno da je potencijalnom kriminalcu mnogo lakše da na diskretan način dođe do njegovog stana tako što će prići sa stražnje strane preko čvrsto zidane nadstrešnice površine 20-tak kv. metara, uz to i zaštićen bujnom vegetacijom i pod okriljem mraka, nego sa prednje strane, preko nestabilne tende i pod svjetlošću ulične rasvjete!

A ako bi neko baš i bio uporan u nastojanju da uđe sa prednje strane, prihvatljivija mu je varijanta da to učini preko klima- uređaja (koji je, uz prethodnu saglasnost D. Nikovića, postavljen na zid njegove terase) koji se nalazi iznad (uklonjene) tende (a što su konstatovali prisutni policajci, opet nezvanično).

Službenici Komunalne policije nijesu ni bili zainteresovani za okolnosti u vezi tende, već su zahtijevali Odobrenje za njeno postavljanje. Na pitanje da li neko u Baru posjeduje takvo odobrenje, odgovor je glasio: ODOBRENJE IMA SAMO JEDAN GRAĐANIN (čak su naveli i da se radi o osobi bliskoj prvom čovjeku lokalne samouprave)!

Ako se uzme u razmatranje i navod Kom. policajaca da oni postupaju samo po prijavi, onda se nameće logično pitanje: šta ako građani počnu redom da podnose prijave protiv onih koji im nijesu po volji? Da li će Kom. policija onda išta drugo moći da radi osim uklanjanja gotovo 100% postavljenih tendi koje nemaju odobrenje?

U Sekretarijatu za uređenje prostora dobijena je informacija da je za postavljanje tende potrebna dokumentacija kao i za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, uz to još i saglasnost Skupštine stanara. Ukoliko ne postoji Skupština stanara (kao što i ne postoji), istu treba organizovati i izabrati Upravnika. Ako stanari nijesu zainteresovani, treba se obratiti Zahtjevom za postavljanje Prinudnog upravnika…

U svakom slučaju, isuviše komplikovana procedura da bi se sve moglo realizovati u roku koji je dala Komunalna policija. Činjenica da je tenda postavljena iznad poslovnog prostora u vrijeme dok je vlasnik istog, kao i vlasnik stana iznad (sada vlasništvo D. Nikovića) bila Slavica Hadžić. Zakon na koji se poziva u Rješenju Komunalne policije („Sl. list CG“, br. 40/12) je donesen nakon više od deset godina od postavljanja tende, tako da se ne može odnositi na ovaj slučaj! Prema Čl. 3. ove Odluke: Privremeni objekti se mogu postavljati pod uslovom da ne narušavaju postojeće gradske i druge funkcije, ne devastiraju prostor, ne ugrožavaju životnu sredinu i kolske i pješačke komunikacije, odnosno pod uslovom da je obezbijeđen prolaz za pješake od najmanje 1,5 m.).

Znači, sporna tenda nije bila u suprotnosti sa navedenim te stoga nije bilo ni razloga za njeno hitno i neodložno uklanjanje, a pogotovo za zahtjev Kom. policije (prvo usmeno a potom i pismenim putem) da policija liši slobode M. Kurgaša, jer isti nije ugrožavao bezbjednost njenih službenika na bilo koji način!

Automobil ispred poslovnog prostora je privremeno zaustavljen kako bi se Kom. policajci uvjerili u kakvom stanju je bila stara tenda.

U Kom. policiji, naravno, najbolje znaju koliko je nelegalnih objekata u Baru i kakva je njihova praksa i dinamika po pitanju istih. Ovo lako može da se ustanovi uvidom u njihovu dokumentaciju o aktivnostima u proteklom periodu. Brojno prisustvo Kom. policajaca kao i policajaca barskog Centra bezbjednosti, sigurno nije uzrokovano montažnom tendom od par kvadrata.

Nelogičnost ovakvog postupanja se mogla očitati i u njihovoj konstantnoj telefonskoj komunikaciji sa nadređenima, kao i diskretno prisustvo njihovih rukovodilaca na terenu.

Ovako, na djelu smo imali najprizemniju demonstraciju sile, u šta su se uvjerili i brojni građani, koji se nijesu ustručavali da javno osude ovakav postupak, a komšije u znak protesta su odbile dati struju radnicima za rušenje tende, pa se pribjeglo prikopčavanju na obližnji stub od rasvjete.

Dok su radnici JKP uklanjali inkriminisanu tendu, službenici Kom. policije kao i barskog CB-a u hladu susjednih tendi (takođe bez odobrenja, ali koje “ne ugrožavaju bezbjednost i “ne narušavaju izgled”) privodili su kraju “uspješno” odrađen posao.

S obzirom na ono što su Kom. policajci pokazali prilikom uklanjanja tende, stavljanje lisica M. Kurgaša na rešetku svog poslovnog prostora i automobila, je bio samo epilog performansa, kao znak da se nikada ne smijemo povinovati selektivnom i dirigovanom sprovođenju Zakona. Lisice na rukama slobodnog čovjeka ne ugrožavaju njegovu slobodu: SLOBODA JE U ČOVJEKOVOJ GLAVI!

Da li je slučajnost da se efikasnost barske policije demonstrira u slučaju M. Kurgaša, na istom mjestu gdje su u proteklih nekoliko godina zapaljena četiri, a oštećeno više automobila od strane nepoznatog počinioca?

Dio atmosfere je prikazan na video zapisu, koji zainteresovani mogu pogledati i na:

http://www.youtube.com/channel/UCZ2h54jtEb8jwrsGjwi4XQw?feature=watch

Zbog nepristajanja na brutalan nastup predstavnika javne uprave i nemirenja sa njihovom interpretacijom „zakona“, zaprijećene su kazne od strane gore pomenutih. Građanski otpor ovome je neupitan, pa tako i odluka M. Kurgaša da prije pođe u zatvor nego prihvati, može se već sa sigurnošću pretpostaviti kakvu, sudsku odluku!

OPERACIJA “TENDA” je smišljena sa ciljem da se upozore svi oni koji ne žele prihvatiti sveprisutno jednoumlje. Kurgaš Mirsad je izvršni direktor NVO „Broj 19“, organizacije koja se u proteklom periodu javno deklarisala protiv ulaska Crne Gore u NATO, organizovala niz aktivnosti povodom obilježavanja genocida i brojnih zločina u Crnoj Gori i okruženju ( Šahovići, Štrpci, Plav i Gusinje, deportacije, Srebrenica, Dan bijelih traka…), pozivala na povraćaj vakufske imovine i ukazivala na zloupotrebu vjere u političke svrhe, učestvovala na Maršu protiv mafije…

Naravno da ćemo se složiti sa konstatacijom da je NVO „Broj 19“ takoreći marginalna organizacija, malo poznata široj javnosti. Međutim, treba imati u vidu nespornu činjenicu da ovaj režim već više od dvije decenije održavaju na vlasti pripadnici muslimansko-bošnjačke nacionalne zajednice, kao i to da je ta podrška sve manja uprkos njihovim satrapima na vlasti. Nažalost, broj onih iz redova muslimansko-bošnjačkog naroda koji se ne boje javno iznijeti svoj stav i osuditi kriminal aktuelnog režima, je veoma mali. Ali, glas tih malobrojnih pojedinaca može biti presudan!