“Tokom Prvog svjetskog rata na strani Osmanlija u borbama je, na osnovu arhivsko-historijskih dokumenata, učestvovalo više od petnaest hiljada Bošnjaka, mahom sa područja Sandžaka. Oni se u sastavu jedinica turskih askera bore kao dobrovoljci u narodu poznatiji kao “đurumlije” (tur. gönullü –dobrovoljac, Rumeli – Zapadni, evropski dio Osmanlijskog carstva) ili “đulijani”.”

Treba raditi na dokumentovanju, tj. doći do informacija o našim đurumlijama i sačuvati ih od zaborava. Za početak:

-Kavazović Jusuf, od oca Ibrahima i majke Emine Bećove, rođene Kasumović, “mlad otišao u đurumlije, odakle se nije vratio”. Nije imao potomaka. Braća Avdurahman, Selim i Mehmed, sestre Aiša i Zuma.

Kavazovići su malobrojno bratstvo u Bijelom Polju, poznata trgovačka familija.

– Hadžiahmetović Ibrahim, od oca Abdurahmana i majke Aiše, rođene Nuhodžić, bio imam Haznadar Mehmed-agine džamije (Harem džamija). Imao je brata Rizaha i sestre Rabu, Hatemu i Vasviju. Kao đurumlija- dobrovoljac, učestvovao u bitci na Galiciji, gdje je i ranjen. Umro je u Akovu, 1940. godine. Oženjen je bio sa Elmazom Salković, sa kojom je izrodio kćerku Munibu i sinove Sulja, Abaza i Džemaila.

Njihov predak je došao iz Anadolije, imao je dva sina: Omera, koji je bio hodža i od njega su postali Omerhodžići, i Ahmeta koji je bio hadžija, pa su njegovi potomci uzeli prezime Hadžiahmetović.

Ibrahimov sin Hadži- Abaz, posjeduje fermane sultana Abdul Hamida II, na ime njegovog djeda Abdurahmana… (više na: https://www.broj19-number19.org/haznadar-mehmed-agina-dzamija-u-akovu/)