U Baru je, u organizaciji NVO “Broj 19”, 15-tog o.mj. održana tribina pod nazivom “Palestinska golgota”, posvećena narodu Palestine kao i njihovom aktuelnom zahtjevu za prijem u Organizaciju ujedinjenih nacija. Koordinator tribine, Mirsad Kurgaš, je u uvodnom izlaganju naveo da su Jevreji nakon holokausta tražili i dobili nemoguće- svoju državu.Ali, od nekadašnjeg sna o slobodnoj demokratskoj državi Jevreja i obnovi jevrejske nacije, stvoren je geto sa rasističkim zakonima sličnim nekadašnjem aparthejdu u Južnoj Africi i u tom getu živi manje od jedne petine Jevreja u svijetu. Svoju državu  žele i Palestinci, nakon više od šest decenija žilave i krvave borbe!   70-tih godina prošlog vijeka na međunarodnom planu tek počinju prvi nagovještaji i prve vijesti o jednom do tada “nepostojećem” narodu.

Narod koji traži nezavisnost, u vrijeme kada je većina današnjih članica OUN u prethodnih par decenija stekla sopstvenu političku nezavisnost, još uvijek izgleda zaboravljen. i danas se iznosi svježe palestinsko meso i služi putem televizije i interneta širom svijeta. Juče, danas, sjutra, izraelski avioni i artiljerija bombarduju palestinske civile, posipaju bijelim fosforom i bacaju kasetne bombe na gusto naseljene krajeve Gaze i Zapadne obale. Iako gotovo jedan vijek Palestinci u svojoj zemlji bivaju izloženi genocidu i najrazličitijim vidovima torture naočigled cijelog svijeta, njihov položaj je do danas ostao nepromijenjen. Palestinci već navikli na životarenje u najvećem koncentracionom logoru na svijetu, nezainteresovanost svoje arapske braće kao i nazovi demokratske i „slobodarske“ stavove Zapadnih zemalja na čelu sa Amerikom, riješili su da na sasvim legitiman način konačno ostvare svoje nedosanjane snove o međunarodno priznatoj Državi Palestini! I to kod svih dobronamjernih ljudi u svijetu, bez obzira na vjersku pripadnost i naciju, izaziva osjećanja najiskrenije podrške.Upravo s toga je frapantan stav crnogorskih zvaničnika o uzdržanosti s tim u vezi!? Pogotovo ako se ima u vidu da je upravo Crna Gora, takoreći nedavno, izborila svoju nezavisnost koju je izgubila početkom prošlog vijeka upravo zbog nepravednog stava i odluka tadašnjih svjetskih sila (koje su to, uglavnom, i danas). Crnogorski građani ultimativno treba da zahtijevaju od svojih državnih zvaničnika bezuslovnu podršku pravednom zahtjevu Palestinaca na svoju državu!

Gost tribine g-din Vojislav Klisić, doajen crnogorskog novinarstva i spoljnopolitički analitičar, iznio je hronološki  istorijat Palestine, od vremena „Obećane zemlje“ i „Zemlje Kanana“ , zatim dolaska  Jevreja iz Mesopotamije kao i perioda pod Osmanlijama i Britanskim protektoratom pa sve do osnivanja države Izrael 1948. i rata 1967.godine. Stav g-dina Klisića je da će Palestina definitivno dobiti međunarodno priznanje samo je pitanje kada? Politička ravnoteža u međunardnoj zajednici se mijenja na štetu Amerike koja je glavni pomagač Izraela. Američki dug je veći nego kod svih ostalih zemalja ukupno,  te stoga ne može sebi priuštiti dalje vođenje ratova u Iraku i Avganistanu.

Profesor Sanin Musa, takođe učesnik tribine, govorio je zašto Muslimani polažu pravo na Palestinu i naveo da je teško razumjeti činjenicu da su Palestinci, iako u „Arapskom moru“, ignorisani od svoje braće? Takođe, pozadina pomaganja i podrške Izraelu od strane Amerike i Velike Britanije prvenstveno leži u religijskoj motivisanosti (hrišćanska evangelistička i protestantska crkva)! Naime, dodirna tačka između hrišćana i jevreja jeste da formiranje izraelske države u Palestini prestavlja nužan preduvjet dolasku Mesije-obećanog „Boga“, nakon čega će se čitav ljudski rod pokoriti Izraelu. Jerusalim (Al Quds,ar.) odnosno džamija Al-Aksa predstavlja treću svetinju za Muslimane, u pravcu koje se obavljala molitva u jednom periodu. Međutim, Jevreji intenzivno rade na njenom rušenju jer žele na tom mjestu sagraditi novi Solomonov hram. S tim u vezi se smišljeno kao džamija Al Aksa predstavlja Džamija sa zlatnom kupolom. Inače, najviše Božjih poslanika bilo je među Jevrejima, ali stav islama je da su to Muslimani. U periodu prije Muhameda a.s. u Medini su se naselila tri jevrejska plemena koja su, prema svojim svetim knjigama, čekala dolazak novog Božjeg poslanika. Međutim, nijesu prihvatili Muhameda a.s. zato što je bio Arapin i prema njemu su gajili najveću mržnju. Treba naglasiti da jedan znatan broj ortodoksnih Jevreja ne prihvata postojanje države Izrael. Istog stava je i jedan broj naučnika među kojim je bio i Ajnštajn. Inače, na početku tribine prikazan je kraći dokumentarni film o stradanju Palestinaca u Gazi.