Na osnovu prijave dostavljene policiji o nađenim posmrtnim ostacima na gradilištu “Kuće maslina” u Starom Baru, radovi su prekinuti. Nadajmo se da će na ovim prostorima napokon početi da se primjenjuju zakonski propisi pa i kada su u pitanju arheološka nalazišta.

Pretpostavlja se da se na tom prostoru nalazilo groblje. Međutim, po svemu sudeći to je i “produžetak manastira koji je Đurđe Bošković otkrio 1954. godine. Očigledno je da je dubina građevinskog iskopa za temelje stala upravo na početku kulturnog sloja. Da su se spustili samo pola metra, zastidjeli bi se onoga što bi našli. Ovako, slojem nasipa je pokriven kulturni sloj. Znači, sada bi trebalo ukloniti armiranobetonski zid da bi se dokazalo kako je svojevremenom  izgradnjom puta i pravljenjem igrališta nasip pokrio groblje…”

Očigledno, dosadašnje iskustvo sa predstavnicima Vlade govori da iza njih, u saradnji sa barskim gradonačelnicima, obavezno ostane nesaglediva šteta. Aktuelni ministar poljoprivrede Simović polaže kamen temeljac na ostacima starog muslimanskog groblja, uništavajući tako i druge arheološke artefakte. 

Description: Macintosh HD:Users:mirsadkurgas:Desktop:kamen-temeljac.jpeg
Description: Macintosh HD:Users:mirsadkurgas:Desktop:kosti.JPG
Description: Macintosh HD:Users:mirsadkurgas:Desktop:thumb_IMG_3263_1024.jpg

Tri godine ranije, njegov resorni prethodnik ministar Ivanović je ushićeno skakutao makadamom kojim je zamijenjena višestoljetna kaldrma kroz maslinjak Džidžarin. 

Description: Macintosh HD:Users:mirsadkurgas:Desktop:GetImage.jpeg

Napominjemo da je taj, tzv. “maslinarski put”, vrlo brzo praktično postao neupotrebljiv a brojna stabla višestoljetnih maslina ostala neobrana.

Ova potonja predizborna DPS & Co manifestacija zvana “Kuća maslina” je, između ostalog, rezultirala i raskolom u do sada jedinstvenom društvu maslinara, pa je tako ovih dana osnovano novo udruženje na čelu sa funkcionerom Bošnjačke stranke S. Mustafićem. 

Vjerovatno je milion eura vrijedna “Kuća maslina” probudila i inače nezajažljivi apetit kod jednog broja lokalnih i državnih apartčika i njihovih satrapa.