Nevladina organizacija “Broj 19” je u subotu, 28. jula ove godine / 9. Ramazana 1433. godine po Hidžri, postavila štand – mini knjižaru / kitabhanu “Sehara”. Rješenjem barskog sekretarijata za uređenje prostora, a na zahtjev ove NVO, odobreno je postavljanje misionarskog štanda svake subote a do kraja tekuće godine. NVO “Broj 19” je time samo nastavila započete aktivnosti na polju širenja islamske religije, kulture, umjetnosti, istoriografije…, što je naročito zapaženo učešćem na Međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici, maja mjeseca ove godine.

“O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali.” (Kur’an, 49:13)

Upravo u skladu sa navedenim Kur’anskim ajetom, prezentacija islamskog svjetonazora u centru jednog od najljepših mediteranskih gradova ima za cilj da se ljudi različitih vjerskih i inih percepcija srijeću i razmjenjuju mišljenja i stavove. Iako Bar slovi za primjer multietničnosti i multikulturalnosti, na prvi pogled Novi Bar je primjer jednog municipijuma sa hrišćanskim stanovništvom. O tome stičemo dojam susretom sa dva velelepna hrama: katoličkim i pravoslavnim, kao i sa spomenikom Sv. Jovana Vladimira, Popa Dukljanina… Da u istom gradu živi više od trećine stanovnika islamske vjeroispovijesti možemo vidjeti samo uvidom u evidencije Monstata.
Uvidom u muzejsku postavku Starog grada kao i Zavičajnog muzeja, ne može se zaključiti da je osmanlijski period na ovim prostorima trajao preko 300 godina: duplo više od dinastije koja je najduže vladala. Protekli vijek karakteriše drastično uništavanje i klasično falsifikovanje istorijskih činjenica, kroz nestanak kulturno- istorijskog nasljeđa građana islamske vjeroispovijesti koji su preuzeli amanet svojih predaka. Preostao je uglavnom samo jedan broj vjerskih objekata, uz drastičnu otimačinu i uzurpaciju vakufske imovine, što se čini i dan- danas! Misionarski štandovi su karakteristični za sve svjetske metropole i služe kao sredstvo za što prisniju komunikaciju različitosti. Ovakav štand u Baru je pokazatelj da lokalna samouprava ipak nije bez sluha za neka nova dešavanja i da je spremna preći sa riječi na djela.

Iako smo tog prvog dana bili izloženi i ne baš dobronamjernim pogledima, ipak je generalni utisak da su građani Bara, kao i turisti, veoma pozitivno ocijenili ovaj potez, sa nedvojbenom željom da ovakav projekat preraste u tradicionalan. Nije slučajno da ovaj lijepi događaj započne upravo u Ramazanu, najsvetijem mjesecu kod muslimana.