Dana 20.02.2012.godine u prostorijama ambasade Republike Turske u Podgorici,njena ekselencija g-đa  Emine Birgen Kesoglu je primila koordinatora  NVO “Broj 19”, Kurgaš Mirsada koji je upoznao sa aktivnostima ove nevladine organizacije.Tom prilikom je rečeno da  pored činjenice da je u porastu broj crnogorskih građana koji se vraćaju svojim korijenima, tj.izjašnjavaju kao Turci (Popis 2003. i 2011.g.), naglašena je potreba za otvaranjem kulturnih centara kao i angažovanjem stručnjaka na polju očuvanja kulturno-istorijske baštine crnogorskih građana islamske vjeroispovijesti,sa posebnim akcentom na vakufskoj imovini koja je tokom proteklog vijeka kontinuirano izložena nebrizi, devastaciji i bespravnom otuđenju. Interesantno je da je razdoblje tzv.Osmanlijskog doba do sada veoma slabo obrađeno na prostorima Balkana, te bi stoga Turska trebala da maksimalno podrži projekte koji se bave proučavanjem istog.

Takođe se ne smije prenebregnuti činjenica da je osnova svih crnogorskih građana islamske vjeroispovijesti, ma kako se nacionalno izjašnjavali, u osmansko-orijentalnoj kulturi. Isto tako činjenica je da je islam na ove prostore stigao sa Osmanlijama. Iako su Turci ostavili bogato istorijsko i kulturno nasljeđe, isto je u najvećoj mjeri uništeno pa čak su i muzejske postavke veoma siromašne eksponatima iz tog perioda. Osnivanjem kulturnih centara i  popularizacijom turske kulture,tu bi se mogao sakupljati i odgovarajući dokumentacioni fond koji bi mogao predstavljati svojevrstan muzej osmanlijske zaostavštine.

Predstavnici Turske u Crnoj Gori bi trebali nastojati da kontaktiraju nevladina udruženja koja se bave proučavanjem kulturno-istorijske baštine iz osmanlijskog perioda, kao i današnjim stanjem, a takođe da podrže značajnije projekte s tim u vezi. Jedna od aktivnosti na kojoj bi trebalo kontinuirano raditi jeste spajanje pokidanih veza između porodica u Crnoj Gori i Turskoj. Nažalost, najveći broj ovdašnjih porodica o svom turskom porijeklu ima samo  oskudna saznanja i to  uglavnom na osnovu usmenih predaja.
Takođe je iznijet prijedlog  da bi na adekvatan način trebalo obilježiti 100-godišnjicu od odlaska Osmanlijske imperije sa ovih prostora.

Njena ekselencija, g-đa Kesoglu je navela da je Turska u proteklom periodu razvila izuzetnu saradnju sa Crnom Gorom,koja je ostvarila značajan napredak na svim poljima. S tim u vezi, Turska je uključena i u više bitnih projekata u Crnoj Gori i sa znatnom materijalnom podrškom. Naravno, zainteresovani su da se ta saradnja nastavi istim kontinuitetom.