Dana 19.maja o.g. u sali Skupštine opštine Bar, a u organizaciji Mreže NVO “Ne u rat- ne u NATO” i “Srpskog prosvetnog društva” iz Bara, održana je tribina na temu “NE U RAT- NE U NATO” . Nakon pozdravnih riječi uvodničara Nebojše Strugara, koji je i odbornik Nove u opštinskom Parlamentu, dr Dragan Petrović, politički analitičar iz Beograda napravio je kraći prikaz kroz istorijat NATO alijanse od osnivanja pa do današnjih dana kroz prizmu odnosa sa Rusijom, tj. bivšim Sovjetskim Savezom, kao i zapadnoevropskim zemljama odnosno članicama bivše jugoslovenske zajednice. Naravno, sve to nije moglo proći bez osvrta na “tursko-osmanlijske viševjekovne neprijatelje” kao i aktuelne potencijalne islamsko-fundamentalističke teroriste. Turska je, inače, tradicionalno vrlo inspirativna za naučne radnike i političare iz srpske zajednice na prostorima bivše Jugoslavije ( kao u filmu, tj. romanu, B. Ćopića “Orlovi rano lete” kada đed pita djecu ko sve učestvuje u započetom ratu i, nakon odgovora: Njemci, Italijani, ustaše…, on konstatuje :”Nema rata bez Turaka!”)

Vojni analitičar iz Beograda Milovan Drecun, takođe iznosi niz razloga u prilog neulasku Crne Gore i Srbije u NATO savez, vojno-bezbjednosne ali i ekonomske prirode.
Kraće izlaganje na istu temu imao je i podpredsjednik Nove srpske demokratije  Goran Danilović. Manje-više uniformnog stava kao i prethodnici. Veoma emotivan nastup imao je, ispred nekoliko barskih NVO, Ivan Zanković, sa akcentom na suprotstavljanju ulaska Crne Gore u “neprijateljski savez”. Na kraju, republički poslanik Nove Slaven Radunović upozorio je prisutne da Srba u Crnoj Gori, i pored odličnih rezultata na upravo okončanom popisu, ima 33% a za realizaciju zacrtanog cilja neophodno je 51%!

Postavljajući pitanje ko su “generali” sa kojima će se zajedno izboriti za pobjedu naglašava da to oni koji su se na Popisu deklarisali kao Muslimani sigurno nijesu. Naime, ta populacija se izjasnila da im je maternji jezik crnogorski i time se može smatrati da su asimilirani! Međutim,po njegovim riječima,  među Bošnjacima u Crnoj Gori postoji sigurno veoma veliki broj onih koji se protive ulasku u NATO savez koji je uzrokovao smrt i patnje mnogih njihovih istovjernika u Iraku i Avganistanu a odnedavno i u Libiji! Naravno, g-din Radunović je svjestan da ideja o saradnji sa Bošnjacima prisutnima na tribini sigurno nije prijatna ali smatra da je to neminovnost. Isto kao što treba uzeti u obzir i da su mnogi Liberali, koji su pjevali “Oprosti nam Dubrovniče…”, zauzeli pacifistički stav i otpor prema ideji o ulasku Crne Gore u NATO alijansu pa samim tim mogu se i oni priključiti širokom frontu otpora ! Nadahnuto izlaganje g-din Raunović je završio sa željom da naredni skupovi ovim povodom ne budu više jednonacionalni i jednovjerski!

Da se nešto mijenja, makar i deklarativno, u srpsko-pravoslavnom političkom miljeu govori i činjenica da su prisutni Vašeg izvještača, koji je došao noseći palestinsku maramu sa zastavom i slikom džamije Al-Aksa, posmatrali sa neskrivenim interesovanjem a, moglo bi se reći, neki čak i sa simpatijama!?

Pozivnica za tribinu “Ne u rat – ne u NATO”