Kada, idući od primorja u pravcu Podgorice, prolazite kroz Golubovce novom zaobilaznicom, u Goričanima sa desne strane magistrale možete primijetiti kupolu koja asocira na turbe. Ako ste dovoljno znatiželjni da vidite o čemu se radi, vidjećete da je u pitanju natkrivena grobnica, pored koje se nalazi više skupocjenih, živopisno isklesanih mermernih spomenika i gomila plastičnog cvijeća.

Sve to ne bi bilo neobično, obzirom da su počivši pripadali romskoj populaciji, da se isti ne nalaze na starom muslimanskom groblju. Osim zapitanosti da li su tu sahranjeni uz saglasnost Islamske zajednice, nameće se i nedoumica da li su tom prilikom uzurpirali i već postojeće mezare?

Inače, groblje se nalazi u neposrednoj blizini razrušene džamije,zarasloj u trnje i draču.
Bajro Agović u knjizi “Džamije u Crnoj Gori”, navodi da je “džamija u Goričanima, na obali Morače, porušena u Drugom svjetskom ratu, a muslimani su, osim jedne porodice, iselili u Skadar. Džamija je od tada prepuštena propadanju… Ko je i kada sagradio džamiju u ovom selu nije poznato. Vakuf Goričanske džamije posjedovao je 11 rala zemlje u Donjozetskoj opštini…”
Ovu džamiju nazivaju još i Haverića džamija.

Naravno, kao što je slučaj i sa mnogim drugim mezarjima, tu su i neizbježni kontejneri.

Međutim, najviše raznog smeća nalazi se upravo na prostoru groblja. Uzgred, neko se svojski potrudio da groblje i temeljito spali.

Kao svjedok samo još jednom u nizu viševjekovnog vandalizma i necivilizacijskog odnosa prema pokojnicima, dostojanstveno nagnut odolijeva jedan bašluk.

B. Agović navodi: “…U haremu džamije u Goričanima nalazilo se veliko mezarje. Ovaj nišan je nekog hadži Ragipa iz 1288.god. po hidžri. Rijedak je primjerak sačuvanih nišana na ovom mezaristanu.”

Nažalost, kada su u pitanju muslimanska groblja, situacija nije mnogo bolja ni u mjestima gdje još uvijek obitava muslimanski živalj. Te je, stoga, sasvim razumljiva veoma česta izreka koja se koristi u slučajevima kada treba opisati nečiju nezinteresovanost, nemar i nebrigu: “Prolazi kao pored turskog groblja!”

A koliki je zaista značaj mezara najbolje se može vidjeti na primjeru nekoliko hadisa Muhammeda a.s:
“Da hodam po žeravici, ili oštrici mača ili da svoju obuću poderem nogom, draže mi je nego da prijeđem preko mezara.” (prenosi Ibn Madže, r.a.)
“Da stanem na žeravicu, draže mi je nego da stanem na kabur muslimana.” (prenosi Ibn Mesud, r.a.)
“Slomiti kost umrlom je kao slomiti mu je živom.” (prenose Ibn Madže i Ibn Hibban, r.a.)

Uz sve pohvale podgoričkom Odboru islamske zajednice za organizovanje akcije čišćenja harema džamije u Goričanima, treba pod hitno pokrenuti inicijativu za što odgovorniji pristup u očuvanju uspomene na pretke koji su tu sahranjeni, a takođe preduzeti hitne mjere u cilju sanacije i obnove džamije.

30.10.2014.g./6.Muharrem 1436.H.