NVO “Broj 19” i Kitabhanu “Sehara” na 7.međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga,9.maja o.g. posjetili su direktor Izdavačke kuće “El Kelimeh” iz Novog Pazara Malik Nurović i mr Senad Halitović. Tom prilikom je upriličena i promocija knjige Dr Zakira Naika “Islam u centru pažnje”.

Malik Nurović je istakao da je “El Kelimeh”,Izdavačka kuća Mešihata Islamske zajednice u Srbiji,još prije desetak godina čitateljskoj publici u bosanskom govornom području otkrila veliko ime Dr Zakira Naika, koga zbog njegovih izuzetnih sposobnosti zovu “Doktor Genije”, kroz prijevode njegovih debata i tribina. Sasvim očekivano je uslijedila velika popularnost ovog velikog misionara i kod nas. O njegovim javnim nastupima,briljantnom umu i novom,vrlo interesantnom i efikasnom pristupu otklanjanja zabluda o islamu,govorilo se u novinama,na televiziji,radiju i raspravljalo na internet forumima.

Knjiga “Islam u centru pažnje” je sačinjena od transkripta predavanja i debata na kojim je Dr Zakir Naik učestvovao u periodu između 1998. i 2004.godine. Preporučuje se svima koji se žele naoružati neoborivim argumentima svevremenosti islama,njegove potpune ispravnosti i čistote od negativnosti koje mu pripisuju mnogi orijentalisti i zapadni mediji. Ona obuhvaća najvažnije teme koje se nameću muslimanima,a naročito islamskim studentima i daijama: od provokativnih pitanja o “vezi” između islama i terorizma, “grešaka” u Kur’anu,preko napada na principe islamskog morala i politike,do tema koje će tek u narednom periodu dobiti na punom značaju,poput nevegetarijanske ishrane i pitanja: Zašto je islam vjera koja se najbrže širi?

O izuzetnim sposobnostima Zakir Naika govori i slučaj kada je ,mjesec dana nakon terorističkih napada na SAD, pošao u Los Anđeles da od Internacionalnog Islamskog Univerziteta primi nagradu za dostignuća na širenju islamske poruke.Čim je izašao iz aviona,američki bezbjednosni službenici su ga priveli i odveli u sobu za ispitivanje.Počeli su ga ispitivati šta misli o događajima od 11.septembra i posebno šta misli o riječi DŽIHAD. On im je počeo citirati ajete iz Kur’ana,a zatim i stihove iz Biblije,Talmuda,Bagvad Gite,Mahabharate i drugih religijskih knjiga koje je znao napamet.Dokazao im je da je koncept džihada univerzalan i isti kod svih religija,a ne samo kod islama.Protekao je čitav sat,a policajci su mu jedan po jedan postavljali razna pitanja;na kraju se stvorio veliki red zainteresovanih da od njega nešto čuju.Napokon su ga pustili da izađe.Kada je izašao,oko 70 policajaca su ga okružili i počeli mu postavljati pitanja o njihovoj religiji i islamu.Nakon svega toga,policajci su izjavili da nikada u životu nijesu sreli osobu koja ima toliko znanja.

Mr Senad Halitović je nakon uvodnog dijela o poslanstvu posljednjeg Božjeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s., naglasio da je bitno na koji način se nešto prezentira,a debate Zakir Naika su jako lake i prihvatljive. Njegove sposobnosti takođe treba sagledavati i iz ugla što dolazi iz Indije,prostora gdje je jako teško misionarski djelovati s obzirom na izmiješanost različitih religija. Zakir Naik takođe potencira da su sve religije kompatibilne. Naročito ako se ima u vidu da muslimani izlaze iz islama ukoliko negiraju misiju prethodnih Poslanika ( Isus-Isa a.s., Mojsije-Musa a.s., Jovan Krstitelj-Jahja a.s….). Islam je Božja riječ i apsolutna istina,univerzalna religija – najstarija i najmlađa.Osim Božjih Poslanika niko od ljudi nema monopol na istinu.

10.5.2012.g./19.Dćumade-l-uhra 1433.h.