Iako su uglavnom korektno navedeni izvodi iz našeg saopštenja, imajući u vidu da pojedini dijelovi Vašeg teksta mogu kod čitalaca izazvati određene nedoumice, dužni smo navesti sljedeće:

NVO „Broj 19“ je Udruženje građana koje je osnovano i djeluje u skladu sa Statutom NVO i pozitivnim zakonskim propisima naše države. Shodno tome su, između ostalog i sve aktivnosti u vezi obilježavanja genocida u Šahovićima. Rješenjem Uprave policije CG, donesenom 7. novembra prošle godine i istog dana dostavljenom, zabranjeno je najavljeno okupljanje, sa pravnom poukom da „…žalba ne odlaže izvršenje istog…“. Imajući u vidu pomenuti akt sa istim su upoznati svi prijavljeni učesnici najavljenog Memorijalnog marša „Bijelo Polje- Tomaševo/ Šahovići 1924-2012“.

Osim toga, odziv najavljenom okupljanju bio je onemogućen i prisustvom jakih policijskih snaga kako u samom gradu tako i okolini (u šta su se mogli uvjeriti i prisutni novinari). Sa Kurgaš Mirsadom se tada našao samo njegov brat zato što su ostali postupili u skladu sa Rješenjem o zabrani ili im je to bilo fizički onemogućeno (jedan broj učesnika je najavio svoj dolazak iako se nije zvanično prijavio)!

Osim uniformisanog dijela prisutan je bio i značajan broj policajaca u civilu. Kasnije smo informisani da je jednom broju automobila sa područja Plava, Rožaja, Novog Pazara… takođe bio onemogućen ulazak u Bijelo Polje. Osim toga plasirane su glasine, kako u Tomaševu (Šahovići) i Pavinom Polju tako i među zaplašenim bjelopoljskim Muslimanima/Bošnjacima, da „dolaze vehabije“. Takvoj situaciji je definitivno doprinio i stav zvaničnika Islamske zajednice koji su javno osudili najavljenu manifestaciju i pozvali džematlije na bojkot.

Želimo, takođe, da naglasimo da bjelopoljski Glavni imam, kao i crnogorski Reis nijesu Islamska zajednica već samo njeni predstavnici (čiji izbor na te funkcije je i izvršen u suprotnosti sa Ustavom Islamske zajednice Crne Gore)! Za njihovo neuključivanje u pomenuti projekat možemo da pretpostavimo razloge ali ne i njihovo decidno suprotstavljanje. Oni se čak suprotstavljaju i postavljanju spomen-ploče Huzeir-agi Dervoviću, jednom od najzaslužnijih Bjelopoljaca što Bijelo Polje nije doživjelo sudbinu Šahovića (na dopis koji im je upućen još u novembru prošle godine, nijesu nam odgovorili )! Imajući u vidu takav njihov stav, kao i stav lokalne samouprave, spomen-ploča će biti postavljena kod Gasulhane gdje se inače nalazi mezar Huzeir-agin( to, naravno, ne može niko da ospori).

Interesantno je da Vaš cijenjeni list sa našim projektom upoznaje javnost upravo na dan izborne ćutnje, imajući u vidu da je glavni predizborni slogan u Vraneškoj dolini (Pavino Polje, Tomaševo…): „…Ako ne glasate za nas, doći će Turci i uzeće vam imanja!…“
Nama, naravno, to ne smeta i naše namjere su čiste i jasne ne želeći da učestvujemo u bilo čemu sa osvjedočenim licemjerima!

14.10.2012.g./28.Zu-l-ka’de 1433.h. Za NVO „Broj 19“,

Mirsad-Mirza Kurgaš