Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, shodno čl. 15, 16 i 18, a na zahtjev NVO „Broj 19“ , Komunalna policija Opštine Bijelo Polje dostavila je kopiju dopisa Odbora Islamske zajednice Bijelo Polje br.42/12 od 09.11.2012.godine.

Ovaj dopis i usmena inicijativa rukovodstva Odbora IZ-e, rezultirali su angažovanjem Komunalne policije u cilju sprječavanja postavljanja spomen-ploče Huzeir-agi Dervoviću, što je najavljeno od strane NVO „Broj 19“ a u sklopu obilježavanja 88. godišnjice genocida u Šahovićima. Uvidom u pomenuti akt, vidi se da je isti datiran na 09.novembar 2012.g. i istog dana uručen Sekretarijatu za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti Opštine Bijelo Polje. Ovakva žurba je razumljiva s obzirom na motiv, jer je obilježavanje godišnjice pokolja u Šahovićima najavljeno za naredni dan, 10. novembar, pod nazivom „Memorial Šahovići 1924-2012“ u organizaciji NVO „Broj 19“. Iz sadržine istog akta vidi se da je iniciran po osnovu zaključaka sa „redovne sjednice O IZ Bijelo Polje, održanoj 15.4.2012. godine, na kojoj je razmatran zahtjev o postavljanju spomen-ploče Huzeir-agi Dervoviću, na prostoru Gasulhane u Ćukovcu…“ . Uzgred, ukoliko se navedeno odnosi na naš dopis u vezi inicijative za postavljanje spomen-ploče Huzeir-agi Dervoviću, moramo podsjetiti da im je taj dopis Br. 31/11 upućen još 30.11.2011. godine.

Nažalost, iako je do pomenute sjednice došlo gotovo pola godine kasnije (pretpostavljamo da su i prije “16-te redovne sjednice” imali sastanke, s obzirom da Ustav , tj. propisi IZ CG predviđaju da se Odbor IZ-e mora sastajati najmanje jednom mjesečno), do sada nijesmo dobili povratnu informaciju. Pretpostavljamo da se “namjena za druge svrhe” vakufskog prostora kod Gasulhane, odnosi na inicijativu za podizanje džamije, koja postoji od ranije ali za koju do sada nije dobijena saglasnost lokalne samouprave. Vjerovatno iz tog razloga ne mogu da “prevale preko jezika” o čemu se radi? Imajući u vidu protivljenje aktuelne vlasti kada smo prethodne godine pokrenuli inicijativu, smatrali smo da je sasvim logično da se spomen-ploča postavi na mjestu gdje je dotični i sahranjen. Valjda je mezarje prvenstvena namjena tog vakufa i sigurni smo da time ne bi “obesmislili” bilo koga ni bilo šta?! I ne vidimo u tome “opasnost” od “pretvaranja u memorijalni park”!

Vrlo je indikativna i velikodušna dozvola porodici Huzeir-age Dervovića da “u saradnji i uz konsultaciju Odbora na njegovom grobu postave spomen-ploču…”. Pogotovo ako smo ih našim dopisom između ostalog obavijestili da jedini živi potomak u Bijelom Polju, kao ni njegova rahm. majka, tj. kćerka Huzeir-agina, nije znala gdje se tačno nalazi njegov grob! Nije isključeno, s obzirom da je Huzeir-aga među prvima sahranjen na groblju u Ćukovcu, da se njegov mezar nalazio na dijelu gdje je kasnije sagrađena benzinska pumpa.

Očigledno da se rašomonijada sa rukovodstvom Islamske zajednice nastavlja. Sigurni smo da najveći broj džema’atlija ne dijeli njihove stavove, proistekle isključivo iz činjenice da su prisvojili prerogative Islamske zajednice suprotno Ustavu IZ Crne Gore i suprotno Šerijatu koji bi trebalo da tumače u skladu sa Kur’anom i Sunnetom.

30.11.2012.g./16.Muharrem 1434.h.g.