Dan: srijeda, 06.mart 2013.godine.Scena: Mesdžid Džema’ata Novi Bar. Predstava- repriza: „Izbori za Džema’atski odbor“. Konferansje: Munib Ličina, član Glavnog odbora Islamske zajednice Bar, predsjednik barskog Odbora Bošnjačke stranke i potpredsjednik BS Crne Gore. Scenario i režija: Bošnjačka stranka u koprodukciji sa …

Zaista, toliko nemaštovitosti kao u proteklih nekoliko godina nije viđeno. Zapletu su doprinijeli oni koji su nepozvani došli na skup koji je prezentiran kao „Izbori za džema’atski odbor u Novom Baru“. G-din Ličina, u prisustvu 20-tak „odabranih“, među kojim gotovo polovina nepoznatih, izveo je predstavu za koju bi se u predškolskom kolektivu zasigurno više potrudili kako bi dali makar privid realnosti. Međutim, prisutni akteri su mu apsolutno dali za pravo da nije potrebno previše se zamarati razlozima proceduralne prirode. Iako su mu „nezvani gosti“ (da ne kažemo i neželjeni) donekle poremetili koncepciju, svoju ulogu je odigrao do kraja. Sve je to, u stvari, bila repriza prethodnih „izbora“! I tada je gospodin M. Ličina realizovao „izbor“ novog džemaatskog odbora u Novom Baru. Samo što mu je drugi imam statirao sa minbera. ( Ništa drugačije se tada nijesu organizovali ni izbori u ostalim džemaatima u Baru i Crnoj Gori.) Na reagovanje nezadovoljnih džemaatlija i priložene dokaze u prilog neregularnosti izbora, nikada nije stigao odgovor, osim onog generalno upućenog putem medija da su „izbori protekli u skladu sa propisima…“!
I ovog puta, g-din Ličina je „na mišiće“ i nepokolebljivo usmjeravao tok pomenutog skupa. Nije ga dala omesti sugestija da je to što rade u suprotnosti sa Ustavom i propisima Islamske zajednice CG i da je potrebno sazvati džemaatsku skupštinu (koju čine svi punoljetni muslimani džemaata) na kojoj se biraju članovi Odbora. Nemušto su on i saradnici navei da su obavijestili džemaatlije i da su se samo prisutni odazvali. Na pitanje zašto nije niko pozvao nekolicinu prisutnih koji su članovi džemaata (a koji su indirektno saznali za ovaj skup), nijesu dali odgovor. Ostala je nepoznanica ko je bio zadužen za pozivanje džemaatlija. Zatim je ultimativno sprovedeno „glasanje“ da li nastaviti „izbore“ ili prihvatiti prijedlog da se sazove džemaatska skupština. Većina je, naravno, unaprijed bila poznata iako su „nezvane pridošlice“ bile protiv te farse.
Munib Ličina je, inače, na početku predstave predložio da kao članovi džemaatskog odbora ostanu stari „odbornici“ Adem Hodžić i Safet Kočan, a predložio je još Rasima Honsića i Nedžiba Ibrišimovića. Iako za hodžu Edina Pekovića, postoji peticija sa preko 80 potpisa da, zbog nedozvoljenog bavljenja aktivnostima koje imaju sve elemente sihra-magije, ne može više biti imam u novobarskom džemaatu, isti je po funkciji predviđen za člana džemaatskog odbora!
Osim evidentnih neregularnosti, činjenica je da je među prisutnima bilo čak šest članova opštinskog odbora Bošnjačke stranke! Osim pomenutog M. Ličine tu su još i Ramadan Saljević, Safet Kočan, Nedžib Ibrišimović, Omer Vukić i Rasim Honsić. Da li je u pitanju slučajnost? Pretpostavka da li je i koliko među prisutnima bilo običnih članova i simpatizera ove stranke, zaista bi bila neumjesna.

Neki od njih čak žive na teritoriji drugog džemaata, ali su mahali ganc novom članskom kartom Džemaata Novi Bar!? Čak se išlo tako daleko da isti likujući navode da je Bošnjačka stranka najzaslužnija što je „gotovo izvjesna lokacija za džamiju u Novom Baru“! Isto tako je sugerisano, takoreći šapatom, da to može biti dovedeno u pitanje ako se, ne daj Bože, čuje da u Džemaatu ima nesuglasica. ! Od pet članova, koliko je sugerisano da treba da sadrži džemaatski odbor, tri su i članovi OO BS-a Bar!

Da li je na djelu zloupotreba vjere u političke svrhe ili zloupotreba politike? Ono što je sigurno, ovakve aktivnosti vodećih funkcionera BS-a u Crnoj Gori neće doprinijeti popularizaciji ove partije u bošnjačkom narodu iako je pretpostavka da se radi o samo jednom od segmenata u sklopu predsjedničke kampanje aktuelnog crnogorskog predsjednika. Da ne zaboravimo, aktuelni potpredsjednik Skupštine CG i jedan od čelnih ljudi BS-a, je već dva mandata predsjednik Glavnog odbora IZ Bar. Da se radi o sinhronizovanim aktivnostima unutar Islamske zajednice, govori i činjenica da je 28. februara sprovedena slična farsa sa izborima za džemaatski odbor Stari Bar. Aktuelni glavni imam je pozvao na „izbornu sjednicu“ samo petnaestak odabranih predstavnika starobarskih porodica. Sa tom sjednicom nije bio upoznat čak ni imam tog džemaata prof.Adem ef. Mustafić! Sa preko 60 potpisa, džemaatlije su se obratile GO IZ Bar sa zahtjevom da se održe izbori za članove džemaatskog odbora Stari Bar uz poštovanje kompletne izborne procedure. Takođe nije na odmet podsjetiti da je pomenuti glavni imam, između ostalog i predsjednik Sabora islamske zajednice, kao najvišeg predstavničkog i zakonodavnog organa IZ CG. Nažalost, to nije prvi put da dotična osoba kao i pomenuti predsjednik GO IZ Bar (i jedan od potpredsjednika Skupštine CG), drastično krše Ustav i propise IZ CG!

Bošnjačka stranka bi trebala, ukoliko želi da se pokaže na djelu kao institucija koja se bori za bošnjački narod u Crnoj Gori, da hitno reaguje na navedene neprimjerene ispade svojih visokih funkcionera i ostalih javno deklarisanih članova koji su upleteni u ovu blasfemiju i da se javno ogradi od njih! Mada, pretpostavljamo da im nije nepoznato kakav ugled njihovi aktivisti imaju u Baru: to se jasno moglo očitovati na prošlim parlamentarnim izborima gdje je BS u Baru imala katastrofalan rezultat! Ukoliko njihova reakcija izostane, savjetujemo g-dinu predsjedničkom kandidatu Vujanoviću da dotičnu gospodu iz BS-a zamoli da mu više ne pomažu u predsjedničkoj kampanji, a Bogami ni ubuduće!

06.3.2013.g./24.Rebiu-l-ahir 1434.H.