Engleski ilustrovani dnevnik “London News” iz 1880. godine, na naslovnoj stranici objavio je sliku koja prikazuje englesku ekspediciju na putu od Bara prema Viru (Virpazar), u pratnji nekolicine naoružanih Crnogoraca. Na dnu stranice je i objašnjenje: “Engleski specijalni dopisnici idu u crnogorski kamp: dobar djelić puta.”

U pozadini ilustracije se naziru obrisi turske tvrđavice Crni krš.

Pokušavajući da lociramo mjesto kadra sa slike, došli smo do više nego interesantnog pitanja: da li je još prije blizu dva i po vijeka, locirano mjesto za postavljanje monumentalnog obeliska u barskim Tuđemilima, kao simbola pobjede crnogorske vojske nad Vizantijom  7. oktobra 1042. godine? Taj datum se, inače, obilježava kao Dan Vojske Crne Gore.

Na deset metara visokom i dvadeset tona teškom obelisku isklesana je posveta: “Pobjednicima sa Tuđemila 1042. Spomenik je vašeg junaštva Crna Gora i njena sloboda” a u potpisu je Vlada Crne Gore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj obelisk je podignut 2008. godine i to upravo na mjestu sa naslovnice “London newsa”. Inače, 2011. godine je ozbiljno oštećen podmetnutom eksplozivnom napravom. Počinioci, tradicionalno, nijesu otkriveni a spomenik je ubrzo saniran.

Kažu: u životu nema slučajnosti…

Autor obeliska je akademski vajar Pavle Pejović,  prema više izvora jedan od vodećih masona u Crnoj Gori.

“Obelisk je kao i piramida u starom Egiptu predstavljao zrake boga sunca koje su postale kamen, kao i vezu ovoga i onoga svijeta. Obelisci su postavljani ispred piramida i hramova…” (Wikipedia”)

“…Obelisk je dug i zašiljen stub, čiji deo pri vrhu obrazuje piramidu. Reč ‘obelisk’ bukvalno znači ‘Valov stub’ ili Valov polni organ…” (Dr Keti Barns: “Masonski i okultni simboli”)

Da li postoji neko objašnjenje zašto je obelisk, odvajkada poznat kao magijski/satanski i masonski simbol, mjesto gdje se klanjaju predstavnici crnogorske Vlade i Vojske?

Kao što je poznato, impozantan obelisk se nalazi i u Vašingtonu, glavnom gradu Sjedinjenih američkih država, osnivača i lidera NATO saveza čiji član je, uprkos protivljenju većine njenih građana, odnedavno i Crna Gora.