Tokom protekle nedjelje, u barskom naselju Zaljevo na javnim površinama pojavili su se plakati anonimnog autora, u kojim se na veoma grub i vulgaran način pozivaju „Zaljevčani“ da „milom ili silom“ spriječe okupljanje „nečasnih ljudi“ u njihovoj džamiji koju isti koriste kao „kafić ili restoran“… Ovim pamfletom se, takođe, „pošteni mještani“ pozivaju na okupljanje u petak u 12h prije Džume.

U petak, 7. juna o. g. ispred zaljevske džamije okupilo se desetak mještana, ali se tu nalazio i jedan broj policajaca čije prisustvo je vjerovatno uticalo na smirivanje tenzija. Sljedeće okupljanje zakazano je za nedjelju, 9.juna o.g. u 12 časova.

U međuvremenu, izvršni direktor NVO “Broj 19” Mirsad Kurgaš, podnio je Područnoj jedinici u Baru prijavu protiv NN autora ovog pamfleta, sa zahtjevom da istražni organi izvrše identifikaciju i protiv istog, kao i drugih lica uključenih u pomenuti slučaj, preduzmu mjere i radnje u okviru svojih nadlježnosti.

Član 370 Krivičnog zakonika Crne Gore: (1)Ko izaziva i raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među narodima ili etničkim zajednicama koje žive u Crnoj Gori, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obilježja ili grobova,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

U nedjelju u podne u zaljevskoj džamiji okupilo se 50-60 mještana kao i nekolicina prisutnih iz drugih džema’ata. Prisutan je bio i jedan broj policajaca u civilu.

Sastanak je vodio Zijad Nikočević, konstatujući na početku da u tom džema’atu nijesu adekvatno i blagovremeno sprovedeni izbori za džema’atski odbor pa to treba uraditi tom prilikom. Glavni imam barski Mujdin ef. Milaimi je poselamio prisutne i podsjetio na istorijat džamije u Zaljevu. Predsjednik GO IZ Bar Ćazim Alković je naveo da smatra kako aktuelnu situaciju treba smatrati samo kao nesporazum i naglasio da ezan sa Bajrakli džamije ne smeta nikom iako se nalazi u srcu Beograda. Neko od prisutnih ga je podsjetio da se ni u njegovoj Dobroj Vodi ne pušta ezan, pa zašto bi onda insistirao da to bude u Zaljevu? Jedan mještanin je naveo da ezan sa zaljevske džamije predstavlja “genocid za komšije nemuslimane”, iako je drugi naglasio da se nikada niko od komšija hrišćana nije bunio zbog toga.

Mještanin J. Drljan je upoznao prisutne da je autor pomenutog „proglasa“ njegov sin, te da je isti zaslužan što je uopšte došlo do ovog skupa. Poručio je, između ostalog, da „oni koji su u Zaljevo došli sa strane, treba da se vrate tamo odakle su došli“.
Opšti utisak je da su na pomenutom skupu, najglasniji i najagresivniji bili oni koji, po sopstvenom priznanju, uopšte ne prakticiraju vjeru niti dolaze u džamiju.

Vrlo netolerantna atmosfera je doživjela kulminaciju zabranom fotografisanja, tj. snimanja pomenutog skupa. Neki su tražili čak i akreditaciju autoru ovog teksta i ultimativno je zahtijevano da isti napusti džamiju, prijeteći da će u protivnom oni izaći a bilo je i onih koji su bili spremni da fizički nasrnu. Pisac ovog teksta je pristao izaći iz džamije tek nakon što se obrati prisutnima, navodeći pritom da je razlog njegovog prisustva upravo pomenuti pamflet koji sadrži sve elemente krivičnog djela, kao i da su džamije Božje kuće i niko nema pravo da ih zatvara i brani da se u njima obavlja molitva. Na poziv da se prije izlaska obavi podne-namaz, čije vrijeme je već nastupilo, prisutni se nijesu odazvali.
Zapisnik na skupu u džamiji nije vođen već je vršeno audio snimanje, pa se uvidom u snimak može dočarati pomenuta atmosfera.

Naknadno smo saznali da je sastanak završen izborom džema’atskog odbora na čelu sa Z. Nikočevićem i članovima: N. Metović, Ć. Zagora, K. Karađuzović i S. Drljan. Novoizabrani Odbor je konstatovao da se može nastaviti sa obavljanjem namaza u džamiji, sa zabranom puštanja ezana putem razglasa.

Nažalost, i ovog puta se pokazalo da nepostupanje u skladu sa Ustavom i propisima Islamske zajednice, često rezultira nemilim dešavanjima kao što je i „Zaljevski slučaj“. Za sve propuste u Islamskoj zajednici, niko nije snosio odgovornost. Iako su samo iz barskih džema’ata upućene dvije peticije Glavnom odboru i Mešihatu, vjernike niko do sada nije udostojio ni odgovora. Stoga ne treba ni da nas čudi što su mnoge džamije, širom Crne Gore zaključane a odgovorna lica u IZ se ponašaju kao da je privatna svojina u pitanju. Nije rijedak slučaj da „starosjedioci“ u nekim džema’atima čak zabranjuju ukop novopridošlim sugrađanima! Iako je suvišno naglašavati da u islamu ksenofobiji nikada nije bilo mjesta, aktivnosti čelnika IZ u Baru na prošlim tzv. izborima su išli upravo u tom pravcu! Međutim, odgovornost za aktuelnu situaciju, prije svega, snose džema’atlije koje očigledno nijesu spremne da se izbore za svoja prava! A jedno od elementarnih prava je mogućnost da se molitve Svevišnjem obavljaju u Njegovoj kući!

9.6.2013.g./30.Redžeb 1434.H.