Jedan od osnovnih programskih ciljeva Bošnjačke stranke jeste članstvo u Evropskoj uniji i NATO. Vjerovatno je razlog njihove sveopšte pasivnosti po pitanju prava i sloboda bošnjačkog naroda u Crnoj Gori,zato što su sve aktivnosti podredili upravo tom proklamovanom cilju. A da “na mladima svijet ostaje”, govore i aktivnosti Foruma mladih Bošnjačke stranke, čiji predsjednik nadahnuto i koristeći zvučne ekonomske pojmove pokušava da „neinformisanim protivnicima NATO saveza“ otvori oči i uvjeri ih u neophodnost pristupanja ovom „garantu zaštite slobode i bezbjednosti…“, te „dugoročne stabilnosti za sadašnje i generacije koje dolaze“… Naravno, predsjednik Foruma „skromno“ naglašava: „Preuzimamo ulogu zaštite interesa bošnjačkog naroda, podizanje standarda života, unapređenje ljudskih prava i mira, vladavine prava. Težimo ekonomskom razvoju baziranom na tržišnoj ekonomiji“. A sve navedeno, kako oštroumno zaključuje mlađani lider, su načela na kojim se temelji NATO savez! Bombastično, slatkorječivo ali, nažalost, ne odgovara istini!

Da li će baš Bošnjačka stranka imati tu čast da odluči o sudbini ulaska Crne Gore u NATO nije baš sasvim sigurno, ali da manjinski narodi odlučuju o sudbini Crne Gore, već je odavno poznato i laicima. Isto tako je bjelodano da će riječ manjina biti odlučujuća i po pitanju priključenja Crne Gore NATO Alijansi.

Osim nesporne sveprisutnosti na svim državno- političkim dešavanjima, kao i nevjerovatno brojnog članstva u gotovo svim mogućim komisijama, odborima, forumima, sekcijama, NVO-ima…, aktuelni potpredsjednik Skupštine i njegov mlađi kolega, poslanik Pozitivne, krajem prošlog mjeseca su učestvovali na konferenciji o doprinosu parlamenata NATO proširenju, koja je povodom destogodišnjice od pristupanja Litvanije Alijansi organizovana u Viljnusu.

Sigurno da nije slučajno što su za predstavnike Crne Gore na tom skupu izabrani jedan Bošnjak i jedan Albanac, koji bi osim zadatka da apeluju na države članice NATO-a da podrže aspiracije Crne Gore usmjerene ka članstvu u Alijansi, trebalo i da demonstriraju domaćoj javnosti „ogroman“ značaj koji aktuelni režim pridaje manjinama u Crnoj Gori.
A što se domaćina, Litvanije, tiče samo da podsjetimo: „…Tužitelji u Litvi (Litvaniji) pokrenuli su istragu o informacijama da se jedan saudijski državljanin, optužen za terorizam, držao na prostoru tajnog CIA-inog zatvora na njihovom teritoriju- riječ je o tzv. „crnim zonama“. Naime, već duže vrijeme postoje izvještaji o tajnim zatvorima koje CIA koristi izvan teritorija SAD-a, mahom na prostoru bivšeg Istočnog bloka, gdje se odvijaju ilegalna ispitivanja, otmice, zatvaranja, mučenja i druge protuzakonite radnje… U listopadu prošle godine Litva je je odbila pokrenuti istragu o navodima da je Mustafa Hawsawi bio zatvoren na njihovom teritoriju u jednom od CIA-inih „crnih zona“ u periodu od 2004. do 2006. godine… Prije njega je Al- Kaidin operativac Abu Zubaydah, koji se nalazi u Guantanamu, također tvrdio da je bio držan u Litvi… Već neko vrijeme postoje indicije da CIA operira „crnim zonama“ i na prostoru Bugarske, Češke, Poljske i Rumunije… Stvarnost je, dakako, iznimno poražavajuća za suverenitet cijele Evrope- izvještaji organizacije Amnesty International tvrde da je CIA tajno i protuzakonito prebacivala ljude preko Njemačke, Švedske, Španjolske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Danske, Turske, Rumunije, Irske, Kipra… Zapravo, preko većine zemalja Evrope. Vlasti u tim zemljama morale su znati za ove procese- činjenica da su ih dopustili mnogo govori o nacionalnom suverenitetu tih zemalja.“

Upravo ovih dana ambasador Rumunije u Crnoj Gori, kao akter aktuelne besprizorne kampanje, navodi kako njegova zemlja „snažno podržava Crnu Goru na putu u NATO…“! O „prednostima“ pristupanja Alijansi horski deklamuju i defiluju Crnom Gorom i diplomatski predstavnici drugih zemalja, čije učešće je inače pomenuto u sklopu nedozvoljenih aktivnosti američke obavještajne službe- CIA! Da li, imajući gore navedene informacije o kidnapovanjima, tajnim zatvorima, mučenjima… oni imaju kredibilitet da govore afirmativno o Alijansi?

Da je ofanziva pridobijanja javnog mnenja za ulazak u NATO težište prebacila na muslimansko-albansko-bošnjački korpus, govori i nedavna informacija da će najmlađa crnogorska opština Gusinje 2015.godine biti domaćin REACT-a (Regionalni Euroatlantski kamp), koji se održava u Crnoj Gori već šestu godinu za redom. Cilj REACT-a je, kako navode organizatori, „upoznavanje budućih donosioca odluka u svojim zemljama, međusobno razumijevanje i uvažavanje kao i stjecanje novih znanja… REACT je otvoren za studente završnih godina i postdiplomce fakulteta društvenih i političkih nauka, sigurnosti, kriminalistike, europskih integracija, diplomacije i međunarodnih odnosa, mlade političkih partija, predstavnike institucija, nevladinih organizacija i medija…“.
Inače, jedan od sponzora REACT-a, koji se održavao u Plavu krajem avgusta mjeseca prošle godine, a ticao se evroatlantskih integracija i promociji takvih vrijednosti, bila je i Fondacija Gusinje, čiji logo na majicama je nosilo preko 100 učesnika i 48 predavača iz 28 zemalja.

Imajući navedeno u vidu, sasvim je logičan slijed domaćina REACT-a, mada ne sluti na dobro da opština Gusinje započinje novu stranicu svoje istorije dajući doprinos jednom zloslutnom projektu! Albansko-bošnjačka dijaspora u ovom slučaju bi trebala da posluži kao „trojanski konj“, koji bi osigurao sigurnu prođu lažne slike o vrijednostima euroatlantskih integracija. I sve to nakon režimskih projekata „Crnogorske kuće“ u Americi i donošenju novog Zakona o dijaspori, gdje je aktuelna vlast ignorisala proteste brojnih albansko-bošnjačkih udruženja širom Zapadne Evrope i Amerike!?

Međutim, ono što zabrinjava jeste činjenica da među muslimanima u Crnoj Gori, bar što se tiče javnosti, ne postoji otvoreni otpor nametanju neminovnosti ulaska u NATO? Besprizorna snishodljivost prema čimbenicima režima je već poslovična, ali da apsolutno ne postoji spremnost suprotstavljanja bošnjačkim kvislinzima, zaista je neshvatljivo. Da li možda crnogorski muslimani smatraju da je NATO agitovanje reisa Fejzića parametar koji treba da im pokaže kakav stav da zauzmu? To je tim žalosnije ako znamo da je Poslanik Muhammed a.s. rekao: „Kada vidiš moj ummet da se boji reći silniku:“O silniče“, udalji se od njih.“ (Ahmed b. Hanbel), kao i: „Ko od vas vidi neko ružno djelo neka ga otkloni rukom (silom), ako ne može rukom, neka to učini riječima, a ako ne mogne ni riječima neka to djelo prezre srcem, a to je najslabiji iman.“(bilježi Muslim)

Osim toga Šejh Kardawi, vodeći islamski autoritet današnjice, dao je pravno tumačenje kojim su američke oružane snage, tj. NATO, označeni kao agresor kom je svaki musliman dužan da se suprotstavi u skladu sa situacijom i u granicama svojih mogućnosti!

Da podsjetimo, reis Fejzić je prilikom susreta sa Kardawi-em istom dao prisegu da ga „i muslimani u Crnoj Gori smatraju svojim imamom, zbog njegove bliskosti i dubokog razumijevanja prilika u kojima žive muslimani u nemuslimanskom svijetu“.

Sudeći po dosadašnjim dostignućima i dometima reisa Fejzića, sasvim je izvjesno da bi isti zaista mogao biti kapelan u američkim oružanim snagama!

13.4.2014.g./ 13.Džumade-l-uhra 1435.H.