Već par nedjelja se intenzivno izvode radovi na starom mostu na obodu maslinjaka Džidžarin (most na Vrućoj rijeci/Suvi (Perin) potok).

 

 

 

 

 

Kako su početkom godine najavili iz barskog Društva maslinara: “uz saglasnost Uprave za kulturna dobra Crne Gore,  realizuje se projekat rekonstrukcije i prezentacije starog kamenog mosta koji se nalazi ispod istočnih zidina Starog Bara…”

I još: “današnji most bez ograda, osim što mu je bitno narušena ljepota autentičnosti, predstavlja opasnost za dosta brojne korisnike, pa i turiste koji svakodnevno obilaze ovo područje…” (http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=11780)

U vezi gore navedenog, napominjemo da je “Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, prihvatila inicijativu NVO “Broj 19″ za uspostavljanje zaštite dobra izvorište Kajak i maslinjak Džidžarin i u toku je sprovođenje čl. 19 kao i čl. 23 i 24 Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Pravilnika o bližim kriterijumima i postupku za utvrđivanje kulturne vrijednosti kulturnog dobra.” (Br. UP/I-02-57/2018-2 od 27. 04. 2018. god.)

Nažalost, UZKD je previdjela da je trebalo da odmah donese i Rješenje o prethodnoj zaštiti, čime bi se preduprijedila dešavanja kao što je ovo sa pomenutim starim mostom, pa smo im ovih dana uputili molbu da i to hitno učine.

Iz navedenog se može osnovano pretpostaviti da ne odgovara istini izjava Društva maslinara o dobijenoj saglasnosti za izvođenje radova, jer Uprava za zaštitu kulturnih dobara još uvijek nije nadlježna za to!

Osim toga, po svemu sudeći za ove radove se ne raspolaže ni odgovarajućim projektom, jer za radove na ovakvim objektima jedini su mjerodavni stručnjaci iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Oni, međutim, nijesu ni upoznati sa ovimslučajem. Inače, izradi projekta prethodi geodetsko snimanje mosta i izrada skice postojećeg stanja od strane ovlašćenog arhitekte. I, svakako: radove izvodi stručno lice sa odgovarajućom licencom. Uzgred, koliko smo mogli da vidimo na licu mjesta, za tekuće radove se koristi kamen iz rječnog korita…?

Nakon saznanja o izvođenju radova na starom mostu, a imajući u vidu i neke skorašnje aktivnosti pomenutog Društva maslinara (uništavanje viševjekovne kaldrme i uzurpacija vakufa tokom probijanja makadamskog puta kroz maslinjak Džidžarin), obratili smo se barskoj Inspekciji za građevinarstvo, koji su nas uputili na arhivu Uprave za inspekcijske poslove u Podgorici. Prisutni građevinski inspektori nijesu ispoljili ni elementarnu radoznalost, iako smo ukazali na hitnost reagovanja s obzirom da je u toku nepovratno uništavanje još jednog kulturno-istorijskog spomenika neprocjenjive vrijednosti. Nakon toga, uputili smo prijavu na više adresa nadlježnih institucija ali, do sada, nije bilo povratnih informacija. Glavni inspektor za zaštitu kulturnih dobara nije odgovarao na telefonske pozive niti na poruke koje smo mu poslali. (Na sajtu Uprave za inspekcijske poslove, inače, nije naveden e-mail Inspektora za zaštitu kulturnih dobara, niti broj telefona.)

Prema raspoloživim informacijama, sa radovima na ovom mostu nijesu upoznati ni nadlježni stručnjaci barskog Centra za kulturu.

Usuđujemo se primijetiti da aktuelni radovi predstavljaju svojevrsnu “šminku” jer, kao što se vidi na fotografijama, nije tretirana konstrukcija mosta što je, valjda, moralo biti na prvom mjestu. Objašnjenje nekih neposrednih aktera ovog “poduhvata” je bilo da bi to iziskivalo enormno veća finansijska ulaganja!

Kada je u pitanju izgradnja ove tzv. “sigurnosne ograde”, podsjetimo se kako izgleda stari most na obližnjem izvorištu Kajnak, sa betonskom ogradom, a kako je izgledao prije nekih sto godina:

 

 

 

 

 

Ili, kako je prije nekoliko godina prvo uništen stari most ka Malim Turčinima, a potom i susjedni, stari most ka Menkama:

 

 

 

 

 

 

I, na kraju, pitamo se da li će se konačno stati na kraj samovolji i bahatosti nekih pojedinaca i pojedinih institucija, i spriječiti uništavanje preostalih kulturno-istorijskih dobara?