Nakon što smo bezuspješno pokušavali da stupimo u kontakt sa nadlježnima u Mešihatu Islamske zajednice Crne Gore, a u vezi postavljenog video-nadzora u Starodoganjskoj i Osmanagića džamiji u Podgorici i stoga evidentnom povredom prava ličnosti, obratili smo se Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP) sa zahtjevom za preduzimanje odgovarajućih mjera.

Već početkom januara o.g. od strane AZLP-a dostavljen nam je Zapisnik o inspekcijskom nadzoru izvršenom 24.12.2012.g., u kom se konstatuje da su „…sve kamere fiksne, bez audio zapisa i internet protokola. Povezane su sa računarom koji se nalazi u posebnoj prostoriji, a pravo pristupa snimcima ima ovlašćeno lice. Snimci se čuvaju petnaest dana, nakon čega se putem automatizma brišu.

Takođe su konstatovane sljedeće nepravilnosti:
A. Rukovalac zbirke ličnih podataka obavezan je da prije uspostavljanja automatske zbirke ličnih podataka, shodno članu 27 ZZPL, dostavi obavještenje nadzornom organu koji sadrži podatke iz člana 26 stav 2 ovog Zakona, nakon čega će biti registrovan kod Agencije kao rukovalac zbirke podataka saglasno članu 29 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
B. Rukovalac zbirke ličnih podataka ukoliko planira automatsku obradu ličnih podataka koja predstavlja poseban rizik za prava i slobode lica, obavezan je da prije svake automatske obrade ličnih podataka dobije saglasnost nadzornog organa, a naročito ako se predviđa obrada posebnih kategorija ličnih podataka, shodno članu 28 stav 1 tačka 1 Zakona.
C. Rukovalac zbirke vrši obradu posebne kategorije ličnih podataka putem video nadzora koji je instaliran u unutrašnjosti, kao i spoljašnjem dijelu ulaza u džamije, suprotno članu 13 tačka 1 Zakona.
D. Rukovalac zbirke ličnih podataka nema pravni osnov za uvođenje video nadzora, odnosno ne posjeduje odluku o uvođenju i razlozima za uvođenje video nadzora, shodno članu 35 Zakona.
E. Rukovalac nije postavio vidno obavještenje da se vrši video nadzor, shodno čl. 39 Zakona.

Shodno utvrđenim nepravilnostima rukovaocu zbirki podataka ukazano je da u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru članom 15. stav 1 tačka 1 i članom 36, otkloni sljedeće nepravilnosti:
– Da dostavi obavještenje o formiranim zbirkama ličnih podataka shodno Zakonu, na propisanom obrascu iz čl. 26 stav 2. i pribavi saglasnost Agencije za formiranje već uspostavljene zbirke video nadzora, nakon čega će biti registrovan kod Agencije kao rukovalac zbirke podataka saglasno članu 29. stav 1. Zakona.
– Da rukovalac zbirke donese Odluku o uvođenju video nadzora u pisanoj formi, sa jasnim razlozima njegovog uvođenja.
– Da postavi javno obavještenje o vršenju video nadzora.
– Da fizički ukloni sve kamere koje su postavljene u unutrašnjosti džamija iz molitvenog prostora, kao i kamere koje su postavljene na ulaz u Starodoganjskoj i Osmanagića džamiji.
– Da se ostale kamere koje ne ugrožavaju privatnost, a koje služe isključivo za zaštitu objekata, stave van funkcije do ispunjavanja zakonskih uslova…“
Nadzoru je prisustvovao Fuad Čekić, pravni savjetnik Reisa. Ista osoba je bila prisutna i prilikom ponovljenog nadzora, 31.01.2013.g., kada je konstatovano sljedeće (o čemu smo takođe upoznati dopisom):
„Rukovalac zbirke je ukinuo video nadzor, koji je postavljen u Starodoganjskoj i Osmanagića džamiji, na način što je uklonio DVR uređaj, pa samim tim stavio van funkcije sve kamere.

Uklanjanjem glavnog risivera odnosno DVR uređaja, Rukovalac zbirke ne vrši obradu ličnih podataka.
U postupku nadzora Fuad Čekić, savjetnik Reisa Islamske zajednice, naveo je da je u toku izrada dokumentacije za uvođenje video nadzora, Odluke o uvođenju video nadzora i šema postavljenih kamera, koje će isključivo biti u funkciji zaštite džamija. Nakon završetka potrebne dokumentacije Mešihat islamske zajednice obratiće se Agenciji za davanje saglasnosti o uvođenju video nadzora.“

Iz gore navedenog, evidentna je ekspeditivnost službenika AZLP-a. Međutim, kamere nijesu uklonjene iz unutrašnjosti džamija iako je to prilikom prvog inspekcijskog nadzora izričito naloženo! Očigledno je da se u konkretnom slučaju smatra da je uklanjanjem DVR uređaja zadovoljena forma. To što samo postojanje tih kamera u molitvenom prostoru izaziva nelagodu i revolt vjernika , izgleda da nema nikakav značaj?!

12.02.2013.g./2.Rebiu-l-ahir 1434.H.