Tokom proteklog stoljeća, muslimanska groblja – mezarja u Crnoj Gori su, različitim intenzitetom ali sistematski, devastirana i uništavana. Za mnoga, današnje generacije ne znaju ni da su postojala jer se tu sada nalaze stambene zgrade, privatne kuće, parkovi, pijace, bolnice… Ovakva praksa se i danas nastavlja, čemu nerijetko kumuje i Islamska zajednica koja je, inače, titular, odnosno pravni vlasnik tih vakufa. Za ovu ružnu, kriminalnu i nadasve Bogohulnu pojavu, postoje brojni primjeri širom Crne Gore, pa tako i u Baru (na šta smo u više navrata ukazivali tokom prethodnih godina).

Ovih dana je ponovo, po ko zna koji put, na udaru tzv. Kapetanovo groblje. Naime, primijetili smo da je u gornjem dijelu iskopana rupa koja je, s obzirom na oblik i dimenzije, vjerovatno namijenjena za postavljanje nekog stuba (električnog, za sistem kablovske TV i sl.).

 

Podsjećamo da je, krajem 2013-te godine, u donjem dijelu ovog groblja postavljeno više stubova “Elektrodistribucije”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon našeg protesta i reagovanja putem medija, stubovi su uklonjeni. Naravno, po ustaljenoj praksi, za skrnavljenje ovog mezarja niko nije odgovarao.

Kapetanovo groblje je, svojevremeno, predstavljalo jednu cjelinu sa Podgradskim grobljem od kojeg ga dijeli put koji vodi prema Podgradu, a protezalo se sve do starobarske pjace koja je, takođe, sagrađena na kostima pređašnjih Barana. U to smo se mogli uvjeriti kada je prije nekoliko godina rađena rekonstrukcija pijace i kada je, pronađeno više posmrtnih ostataka. Ni tada niko nije reagovao iako su, po zakonu, morali biti obustavljeni radovi sve dok nadlježne institucije ne izvrše nužna istraživanja i ekshumaciju.

Barska bolnica je, takođe, sagrađena na prostoru gdje se nalazilo muslimansko groblje, kao i brojne kuće i objekat u vlasništvu katoličke crkve.

Kapetanovo i Podgradsko mezarje je, osim navedenog, uzurpirano i prilikom proširenja puta u pravcu Podgrada i Starog grada, kada je raskopano više desetina mezara. Tačan broj niko ne zna a iskopavanje su vršila nekompetentna i nestručna lica što je, kao i bespravno otuđenje vakufske imovine, krivično djelo!

Na prostoru ovog groblja postavljeno je i više kontejnera za smeće a unutar istog, osim na sve strane bačenog raznog otpada, često se mogu vidjeti razne domaće životinje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivamo, prije svega, rukovodstvo barskog Medžlisa da konačno reaguje i zaštiti ovaj, kao i ostale vakufe. Jer ovakav, najblaže rečeno, necivilizovani i sramni odnos predstavlja sliku svih nas.