Na zastavi koja je volšebno zalepršala iznad stadiona JNA u Beogradu, sa naslikanom teritorijom “Velike Albanije”, datumom proglašenja Deklaracije o nezavisnosti Albanije 28.11.1912., natpisom “starosjedioci” na albanskom jeziku, nalaze se i dva lika iz albanske istorije. Pored Ismaila Ćemailija, albanskog nacionalnog junaka koji je prvi istakao današnju albansku zastavu, nalazi se i lik Isa Boljetinca (Isa Boletini), vođe otpora protiv srpske i crnogorske okupacije 1912-1916., kao i protiv austrougarske i bugarske vojske u toku Prvog svjetskog rata.

Isa Boljetinac je bio blizak sa čuvenim komitom Jusufom Mehonjićem i njegovim pokretom, a u Albaniji i na Kosovu se smatra jednom od najznačajnijih istorijskih ličnosti. O njegovoj junačkoj pogibiji pisao je i Milovan Đilas, čiji otac je komandovao žandarima koji su ga likvidirali 1916.g. Sahranjen je u Podgorici, a njegov mezar je doživio sudbinu ostalih na Pobrežju (o čemu smo već pisali: www.broj19-number19.org/text_view.php?text_id=156, nadajući se da će makar neko od nadlježnih iz Islamske zajednice Crne Gore reagovati i adekvatno se pobrinuti o ostacima nišana sa njegovog mezara).

Nažalost, ostaci skromnog nadgrobnog spomenika Isa-bega Boljetinca još uvijek se nalaze na gomili deponovanoj u blizini podgoričke gasulhane sa ostacima ostalih nišana nekadašnjeg mezarja na Pobrežju.

16.10.2014.g./ 22.Zu-l-hidždže 1435.H.