Ovih dana, u vezi obilježavanja 88. godišnjice genocida u Šahovićima, ponovo smo po ko zna koji put izloženi bombardovanju izjavama tipa: „…Islamska zajednica je protiv… Islamska zajednica je zabranila… Islamska zajednica je osudila…“.
Ustav Islamske zajednice u Republici Crnoj Gori, čl.1. stav 1: „Islamska zajednica u Republici Crnoj Gori (u nastavku teksta: Islamska zajednica) je jedinstvena vjerska zajednica koju sačinjavaju svi pripadnici Islama u Republici Crnoj Gori, kao i njeni građani islamske vjere koji borave u inostranstvu.“

Zarad objektivnog informisanja javnosti, a naročito islamskih vjernika koji, uglavnom, nijesu upoznati sa sadržinom Ustava Islamske zajednice, dužni smo naglasiti da pomenute i ine izjave pripadaju nekolicini aktuelnih funkcionera na čelu sa reisom, koji se na tom položaju nalaze zahvaljujući besprizornom kršenju propisa Islamske zajednice. Sve to nije moglo biti realizovano bez logističke podrške i koordinacije određenih struktura unutar državnog aparata. Naravno odvajkada u svakom društvu, bez obzira na oblik državnog uređenja, nijedan režim nije prepuštao slučaju izbor vjerskih poglavara. Ali u istoriji vjerovatno ima malo primjera kao što je slučaj Islamske zajednice u Crnoj Gori.

„Tačka na i“ je stavljena sa sramnim Ugovorom o saradnji Islamske zajednice i Vlade Crne Gore! To što je taj pravni akt u suprotnosti i sa Ustavom IZ i Ustavom CG, nije umanjilo osjećaj nadmoćnosti aktuelnog rukovodstva IZ CG. Njihova bahatost je nusprodukt vladavine teokratije u najprizemnijem vidu, a ustavna načela IZ CG su samo „mrtvo slovo na papiru“. U međuvremenu su se potrudili da privid legaliteta naprave donošenjem određenih amandmana (koji su, takođe, pravno neutemeljeni). Usljed takve situacije, mnogi imami čak arogantno odbijaju komunikaciju sa vjernicima ukoliko im nešto nije po volji ili, ne daj Bože, budu predmet kritike. U više navrata smo bili u prilici da se uvjerimo kako čelnici IZ-e sa svojom pastvom komuniciraju isključivo posredstvom policijskih i pravosudnih organa! Čak i osuđenicima na najstrožu kaznu omogućen je kontakt sa vjerskim službenicima. Nama, očigledno, nije.

Zar godinu dana nije bilo dovoljno da iz IZ-e odgovore na dopis koji smo im uputili u vezi postavljanja spomen-ploče Huzeir-agi Dervoviću, već se tome oštro (ne navodeći razlog) suprotstavljaju tako što zahtijevaju od Komunalne policije da to spriječi? Nije prvi put da aktuelno rukovodstvo IZ-e postupa protivno islamskim principima i tužaka i opanjkava svoje vjernike. Jedan od bizarnih primjera je i dopis kojim od rukovodilaca Domova kulture u nekim crnogorskim gradovima, zahtijevaju zabranu održavanja predavanja nekim nevladinim organizacijama, koristeći najprizemnije izraze za gostujuće predavače! A nijesu niti jednom odgovorili na brojne pozive koji su im upućivani radi konsultacija i zajedničke organizacije planiranih predavanja . Valjda je logično da su prvo nas trebali obavijestiti i ukazati nam na eventualne propuste u vezi pomenutih aktivnosti? Oni su se toliko uzoholili da čak smatraju da vjernike mogu izbacivati iz Islamske zajednice, kao što se vidi iz jedinog zvanično i nezvanično nam upućenog dokumenta?! (Pardon – dva, ako računamo prošlogodišnju poruku sa mobilnog telefona bjelopoljskog Glavnog imama, kojom nas uličarskim žargonom obavještava kako su protiv obilježavanja godišnjice genocida u Šahovićima.) Ne treba posebno naglašavati da nijedan navod iz pomenutog akta nije istinit. Pa čak i da je suprotno, valjda je trebalo čuti i drugu stranu, što je jedno od osnovnih pravnih načela a naravno i Sunnet Allahovog Poslanika?

Ne možemo reći da su privatizovali Islamsku zajednicu, jer u tom slučaju bi se sigurno mnogo odgovornije odnosili prema toj instituciji. Možda bi adekvatniji izraz bio- kao da je u pitanju firma u stečaju!
Crnogorski reis, osim što koristi automobil sa upečatljivim registarskim oznakama, sa svojim saradnicima se angažovao da i unutar džamije Starodoganjske ne prođe ništa neprimijećeno, pa su instalirali video- nadzor! Njima, naravno, saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka sigurno nije bila potrebna?

Nama se očigledno zamjera što nijesmo zažmurili na mnoge malverzacije unutar Islamske zajednice, na bespravno otuđivanje vakufske imovine, skrnavljenje vjerskih objekata, izbacivanje vjernika iz džamija, hapšenje imama, na zloupotrebu vjere u političke svrhe, zloupotrebu službenog položaja, zapošljavanje bez konkursa, nepotizam, na otvoreno agitovanje za ulazak u NATO savez, na stan za aktuelnog vjerskog poglavara dobijen za sitne pare… I što smo, nakon svih naših bezuspješnih pokušaja za dijalog, riješili da o svemu upoznamo javnost. Oni su takođe svjesni da su do sada iznijeti podaci nažalost samo dio njihovog „prljavog veša“, onaj dio koji je već na ovaj ili onaj način bio poznat javnosti a mi smo samo zauzeli stav s tim u vezi.

Neko bi mogao pomisliti da smo opterećeni pojedinim osobama i da imamo nešto lično protiv njih? Ne, mi samo pokušavamo da damo makar mali doprinos očuvanju ono malo našeg preostalog kulturno-istorijskog nasljeđa koje su nam preci ostavili i da sačuvamo uspomenu na njih. Naravno i da povratimo makar malo onog ponosa i dostojanstva koje nam toliko nedostaje!

12.11.2012.g./28.Zu-l-hidždže 1433.h.g.