Bajram Dricković je živio u prvoj polovini XIX vijeka u Mijećenu- Mićenu, današnjem Draču i Drpama Mandića. Pripadao je bratstvu koje se u cjelosti iselilo iz Podgorice. Po svemu sudeći, učestvovao je u većini bitaka u Podgorici i okolini, u periodu koji karakteriše poslednje godine skadarskog pašaluka pod Bušatlijama, sve otvorenije konfrontacije sa Crnom Gorom i brdskim plemenima, te dolazak redovne vojske i stacioniranje u tim oblastima. Legenda kaže da je, osim velikog junaštva posjedovao i neke osobine koje prevazilaze granice mogućeg, pa je tako mogao biti istovremeno na više mjesta, ili je mogao prelaziti velike udaljenosti u veoma kratkom roku.

Opjevan je i u epskim pjesmama, pa je tako u Njegoševom “Ogledalu srpskom” u pjesmi “Pohara Žabljaka”, Bajram Dricković uz Mahmuta Kinkovića opisan posebno među podgoričkom vojskom, kao da se u slučaju njih dvojice radi o ljudskim veličinama koje su iznad prosjeka u odnosu na ostale:

“…a postrani idu dvije sile,

Kinkoviću i s njim Drickoviću,

od sile se m’ješati ne oće,

ni s Turcima upored oditi:

Bajram ide pješke na nogama,

a Kinković na konja kulaša,

zlikovci se jedan drugom hvale

kolike će koji posjeć glave;”

 

I u drugoj pjesmi se ističe Bajram pa tek onda drugi ratnici Podgorice:

“…i u Kuče juriš učiniše.

Nož krvavi u njih uniješe,

ma najprvi Dricković Bajrame,

a za njim je Lekića Ajdare,

s druge strane Bojanović Fako

sa Turčinom Usović Ahmetom,

a za njima druge mejdandžije,

polomiše Kuče do Zlatice…”

(M. Miljanov: “Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi”)

 

Bajram Dricković je jedna od najzagonetnijih ličnosti iz Podgorice u XIX vijeku. Njegov mezar nalazi se na prostoru nekadašnje dračke džamije i jedini je sačuvan u tom dijelu grada.

“Nakon Drugog svjetskog rata, zemljište sa razrušenim temeljima Dračke džamije Islamska zajednica je prodala, obavezujući kupca Pecovića da pazi grob Hadži Bajrama Drickovića”. (B. Agović: “Džamije u Crnoj Gori”)

Na uzglavnom nišanu, isklesan je natpis arapskim pismom na turskom jeziku:

 

“Lâ ilâhe illallah

Muhammedun Resûlullah

Târîhu li-vefâti

Merhûm magfûr

El-Hâcc Bayrâm Driçkoviç

Rûhuna El-Fâtiha

1278

Sene”,

a prijevod na bosanski jezik glasi:

 

“Allah je jedan

i Muhammed je Božji Poslanik

Pokojni kojem treba Božiji oprost

Hadži Bajram Dricković

El-Fâtiha pred njegovu dušu

1278.

Godine (1861.g.)

hadzi-bajram-turbehadzi-bajram-nisan

 

(-Za tekst su korišćeni podaci Enesa Efovića: “Legenda o Bajramu Drickoviću”, “Almanah” 67-68;

– Za prijevod tariha zahvalnost dugujemo Nesibu Pepiću)