Oslobađanje podgradskog mezaristana

Nakon više od dvije godine ignorisanja, danas smo kontejnere sa podgradskog, muslimanskog groblja, ostavili ispred upravne zgrade Komunalno DOO. Bilo je malo “natezanja”... negodovanja... zahtjeva da se vrate “gdje su bili”... Na upozorenje da će biti vraćeni na “staro mjesto”, rekao sam da ću ih, u tom slučaju, sljedeći put istovariti ispred zgrade Opštine i izručiti sadržaj kao jasnu poruku na sramni i necivilizacijski čin skrnavljenja groblja. A, ako i dalje budu uporni u tome, kontejneri sa barskog mezarja će završiti pred zgradom Skupštine Crne Gore...Predusretljivošću i na prijedlog novopostavljenog Izvršnog direktora Komunalno DOO Bar, g-dina Steva Pejovića u vezi aktuelnog problema očigledno uzurpirane vakufske imovine, održan je sastanak sa Glavnim imamom barskog Medžlisa [...]