Nevladina organizacija “Broj 19” u Baru je pokrenula akciju “Ne znate šta ćete sa svojim starim knjigama? DONIRAJTE IH!”. Prigodnim plakatom  sa pomenutim naslovom, ova nevladina organizacija poziva sve dobronamjerne da tim svojim gestom pomognu one koji nijesu u prilici da dođu do novih knjiga. Prvenstveno usmjerena na školsku populaciju, ovom akcijom  pozvani su učenici barskih osnovnih i srednjih škola a naravno uz prethodnu saglasnost i svesrdno odobravanje rukovodilaca pomenutih institucija. Akciji su se odazvale osnovne škole “Blažo Jokov Orlandić”, “Jugoslavija”, “Meksiko”, “Srbija”, “Mrkojevići” , kao i Gimnazija “Niko Rolović”, Srednja ugostiteljsko- ekonomska škola, Srednja poljoprivredna škola kao i Dom učenika u Baru.

NVO “Broj 19” poziva i sve ostale školske ustanove u Crnoj Gori da  organizuju slična akciju, ukoliko to već nijesu učinili, kao i da to postane tradicija. Na taj način bi se pomogla sve brojnija siromašna populacija a značajno bi se doprinijelo očuvanju životne sredine jer bi se znatno smanjila količina bačenog papira! Čak i sa minimalno skupljenom količinom starih knjiga akciju ćemo smatrati uspjelom jer makar taj dio neće završiti u kontejnerima!