PRESAHLA “SLAVINA” (MUSLUK) U PEČURICAMA

Po ko zna koji put, nijesmo znali da prepoznamo neprocjenjivu vrijednost nečega i da se u skladu s tim i ponašamo.  U zaseoku Bajramovići, u Pečuricama, prije više od jednog vijeka sagrađena je česma, jedna od brojnih, po čemu je Bar jedinstven na Balkanu. (Foto: 05.02.2012.g.) Zub vremena i nebriga učinili su svoje, ali Donja česma, ili Točak Musluk (tur. slavina), kako je nazivaju mještani, i dalje stoji i opominje. Ovaj vakuf (zadužbinu) za dušu Adema Asana Usova Usezić sagradila je Atica Adema Asana Usova.  Na tarihu, kamenoj ploči, na staroturskom jeziku je uklesano (preveo: Ibrahim ef. Husejnović):                                                      Sahibul hajrat                                                   Adem Hasan Huso                                              ravne ruhine El Fatiha                                                   1328.h. (1910.g.) "Glava vode", tj. izvor se nalazi [...]